WLASNOSCI CIECZY

WŁASNOŚCI CIECZY 5. Rozpuszczalność gazów w cieczach Ciecze odznaczają się zdolnością da rozpuszczania gazów w ilościach, określonych prawem Henrueqo. Objętość gazu, jaką może wchłonąć ciecz, maleje w miarę wzrostu temperatury. Ponadto cząstki powietrza przy zmniejszaniu się ciśnienia wyzwalają się z cieczy i tworzą poduszki (korki) powietrzne w przewodach. Zjawisko to jest szczególnie niebezpieczne w rurze ssawnej pompy, może bowiem spowodować zmniejszenie wydajności pampy, a nawet przerwę w zasysaniu cieczy. Ciecze rzeczywiste odznaczają się zdolnością do parowania. Ciśnienie parowania cieczy wzrasta z podniesieniem temperatury. Ponieważ teoretyczna wysokość ssania jest równa różnicy między wysokością ciśnienia atmosferycznego hb a wysokością ciśnienia parowania hv przeto im temperatura cieczy jest wyższa, tym mniejsza jest wysokość ssania. 2. [więcej w: grunty niespoiste, projekty kostki brukowej program, wędzenie szynek ]

Powiązane tematy z artykułem: grunty niespoiste projekty kostki brukowej program wędzenie szynek