Wiercenie maszynowe

Wiercenie maszynowe polega na stosowaniu maszyn wiertniczych i siły mechanicznej do ruchu przyrządu wiertniczego i kruszenia skał na dnie odwiertu. Wiercenie maszynowe bywa udarowe i obrotowe. Urządzenie do wiercenia płuczkowego, w którym wyróżnia się głowicę płuczkową . Nieruchoma część głowicy jest połączona z giętkim wężem, za pomocą którego odprowadza się płuczkę od pompy. Ruchoma część głowicy jest połączona z częścią nieruchomą i uszczelniona dławikiem, co umożliwia obracanie żerdzi wiertniczych wokół osi pionowej. Głowica jest zawieszona na haku pokrętnym , który zawiesza się na haku liny przerzuconej przez krążek wieży wiertniczej. [przypisy: produkt wulkanizacji kauczuku, ile kory na m2, olx turek ]

Powiązane tematy z artykułem: ile kory na m2 olx turek produkt wulkanizacji kauczuku