Wielkosc modulu okresla nam zachowanie sie materialu przy stosunkowo niewielkim wydluzeniu

W celu dokładniejszego poznania technologii kauczuku naturalnego czytelnik powinien zwrócić się do książek specjalnie poświęconych temu zagadnieniu . Zależność wydłużenia od obciążenia dla 1 cm- przekroju materiału, aby uzyskać kauczuku naturalnego i GR-S. 300o wydłużenia. Moduł nie jest miarą wytrzymałości materiału, lecz jego sztywności. Wysoki moduł wskazuje na to, że materiał jest bardzo sztywny,trudno poddający się rozciąganiu. Moduł wskazuje, że materiał jest miękki i łatwo rozciągliwy; moduł przy 3000/0 kauczuku, która służy do porównywania poszczególnych produktów, jest wytrzymałość na rozciąganie oraz związane z nią wydłużenie przy zerwaniu. Wielkości te określają własności materiału znajdującego się w krańcowym stanie naprężenia, natomiast nie określają własności materiału w normalnych warunkach roboczych. Wielkość modułu określa nam zachowanie się materiału przy stosunkowo niewielkim wydłużeniu, które występuje w normalnych warunkach pracy. Przez wulkanizację rozumie się proces polegający na działaniu ciepła na kauczuk, wskutek czego materiał plastyczny zmienia się w materiał elastyczny. Materiały niedowulkanizowane wykazują niedostateczną wytrzymałość na rozciąganie oraz zbyt duże odkształcenie trwałe itp. ; materiały przewulkanizowane również nie są odpowiednie, gdyż ulegają zbyt szybkiemu starzeniu oraz posiadają zbyt duży moduł. [hasła pokrewne: projekt domu parterowego z płaskim dachem prysznicowe , projekt domu parterowego z płaskim dachem , olx bytom ]

Powiązane tematy z artykułem: cena za metr malowania olx bytom projekt domu parterowego z płaskim dachem