Wielkosc i sklad izbowy mieszkan

Wielkość i skład izbowy mieszkań . W załączonej tablicy porównano wielkości mieszkań poszczególnych kategorii według zaleceń przedłożonego projektu z projektem norm radzieckich z 1948. r. oraz z danymi radzieckiego wydawnictwa normatywnego, którym jest Krótki podręcznik architekta wydany w latach 1951 i 1952. Jak widać z tablicy, podręcznik z 1951 r. w niektórych kategoriach mieszkań powiększa nieco wielkość pokojów i mieszkań w porównaniu z projektem z 1948 r. Ponieważ podręcznik jako wydawnictwo Akademii Architektury ZSRR musi być traktowany jako źródło oficjalne, a projekt z 1948 r. dotychczas nie nabrał mocy prawnej, lecz miał jedynie charakter zalecenia i projektu ulegającego dyskusji, przeto można uważać, że dane podręcznika stanowią aktualną podstawę do projektowania. Podobny wniosek można zresztą wyciągnąć z porównania projektów indywidualnych i typowych wydanych po 1948 r. , które 17 większości wypadków przekraczały granice powierzchni zalecone w projekcie z 1948 r. Maksymalne granice powierzchni mieszkalnej według przedłożonego projektu instrukcji polskiej we wszystkich kategoriach są niższe od granic podanych w obydwóch wydawnictwach radzieckich. Granice minimalne przedłożonego projektu są wszędzie niższe od granic podawanych w podręczniku, natomiast przekraczają w kilku wypadkach nieznacznie (do 4m2) granice minimalne z projektu z 1948 r. Pewne zmiany wprowadza podręcznik z 1952 r. , eliminując podwójne kategorie mieszkań 2- i 3-pokojowych. Podwyższa on górną granicę powierzchni mieszkalnej mieszkania 2-pokojowego o 2 m2 w porównaniu z dawną mniejszą kategorią mieszkań 2-pokojowych, obniża ją jednak o 8 m2 w porównaniu z dawną kategorią mieszkań 2-pokojowych większych. [podobne: szamba plastikowe cena, ile kory na m2, wylewka betonowa cena ]

Powiązane tematy z artykułem: ile kory na m2 szamba plastikowe cena wylewka betonowa cena