W wyjatkowych przypadkach Ministerstwo Odbudowy moze zezwolic na odchylenie od standardów okreslonych w niniejszej instrukcji

W wyjątkowych przypadkach Ministerstwo Odbudowy może zezwolić na odchylenie od standardów określonych w niniejszej instrukcji. Jak z tekstu instrukcji wynika, przedmiotem normowania jest w zasadzie tylko globalna powierzchnia użytkowa w pięciu dopuszczalnych kategoriach wielkości mieszkań oraz w pewnym stopniu struktura mieszkaniowa przez ograniczenie ilości mieszkań poza kategorią III do maksymalnej ilości 2/5 ogólnej liczby budowanych mieszkań. Poza tym instrukcja ustala dla każdej kategorii mieszkania minimalną wielkość powierzchni mieszkalnej (tzw. pokojów), zapobiegając w ten sposób przeznaczeniu w projekcie mieszkania nadmiernej części globalnej powierzchni użytkowej mieszkania na cele pomocnicze. Dopuszcza ona natomiast zwiększenie powierzchni mieszkalnej ponad rozmiary minimalne, jeżeli dzięki inwencji projektującego uda się zmniejszyć odsetek powierzchni pomocniczej i tym kosztem powiększyć pokoje mieszkalne. Aby nadmiernie nie krępować pro jektowania, instrukcja pozostawiała swobodę w granicach 10% tolerancji w górę i w dół od zalecanej wielkości powierzchni użytkowej. Nie określała natomiast instrukcja jakichkolwiek wymagań, co do wielkości poszczególnych pomieszczeń mieszkalnych i niemieszkalnych i w ten sposób pozostawiała projektującemu daleko idącą swobodę w sposobie podziału powierzchni użytkowej. [hasła pokrewne: wylewka betonowa cena, wełna mineralna czy styropian, ile kosztuje gruszka betonu ]

Powiązane tematy z artykułem: ile kosztuje gruszka betonu wełna mineralna czy styropian wylewka betonowa cena