Lateksy syntetyczne produkowane az do ostatnich czasów

Teoretycznie biorąc, lateks syntetyczny powinien się lepiej nadawać do impręgnacji włókien niż lateks naturalny, gdyż cząstki jego posiadają mniejsze wymiary i wskutek tego mogą łatwiej przenikać w głąb materiału. Lateksy syntetyczne produkowane aż do ostatnich czasów zawierały d 25 do 50% suchej substancji. Lateksy o wyższym stężeniu otrzymywano przeważnie przez odparowanie lub przez zbieranie w obecności środków ułatwiających rozwarstwianie, jak np. alginianu amonu i innych. Przez zbieranie można otrzymać lateksy o zawartości do 60% substancji stałej; przez odparowanie można otrzymać lateksy jeszcze bardziej stężone. Continue reading „Lateksy syntetyczne produkowane az do ostatnich czasów”

Duze znaczenie techniczne posiada zjawisko histerezy

Jedną z najczęściej stosowanych metod pomiaru sprężystości jest oznaczenie wysokości, na jaką zostaje odbita stalowa kulka lub wahadło po uderzeniu w próbkę materiału. Wysokość odbicia, wyrażona w procentach w stosunku do wysokości, z jaką wahadło uderzyło w próbkę, jest miarą sprężystości . Duże znaczenie techniczne posiada zjawisko histerezy. Histerezą lub stratami spowodowanymi przez histerezę określamy ilość energii mechanicznej, która podczas sprężania i rozprężania ulega zamianie w energię cieplną. Kauczuk posiada mniejszą histerezę niż jakikolwiek inny materiał syntetyczny. Continue reading „Duze znaczenie techniczne posiada zjawisko histerezy”

W wyniku powstal projekt instrukcji, który pomimo braku formalnego zatwierdzenia od 1950 r. obowiazuje dla budownictwa ZOR

W wyniku powstał projekt instrukcji, który pomimo braku formalnego zatwierdzenia od 1950 r. obowiązuje dla budownictwa ZOR. Projekt ten po opublikowaniu jako materiał dyskusyjny był przedmiotem krytyki przede wszystkim projektantów, w wyniku czego uległ modyfikacjom. Podajemy poniżej projekt ten w ostatecznym sformułowaniu, które w myśl obowiązującego ustawodawstwa zostało przedstawione do zatwierdzenia przez Prezydium. Rządu. Continue reading „W wyniku powstal projekt instrukcji, który pomimo braku formalnego zatwierdzenia od 1950 r. obowiazuje dla budownictwa ZOR”

Podobne zjawisko zachodzi w nowej jednolitej kategorii mieszkan 3-pokojowych

Podobne zjawisko zachodzi w nowej jednolitej kategorii mieszkań 3-pokojowych. Również górna granica powierzchni mieszkalnej mieszkania 4-pokojowego została obniżona o 10 m2. Struktura mieszkaniowa Odnośnie do struktury mieszkaniowej (tj. procentowego podziału na mieszkania poszczególnych wielkości) normatywy radzieckie nie zawierają żadnych zaleceń pozostawiając ustalenie struktury indywidualnym założeniom projektowym. Najliczniej realizowanym typem mieszkania jest tam jednak mieszkanie 2-pokojowe z kuchnią, które jest projektowane przeważnie w ilości, co najmniej 50% ogólnej ilości mieszkań. Continue reading „Podobne zjawisko zachodzi w nowej jednolitej kategorii mieszkan 3-pokojowych”

Architektura: Krótki przewodnik dla niedawno zatrudnionych stażystów

Krótki przewodnik po niedawno zatrudnionych stażach architektonicznych w Svehn-Björner-Rödskägg Design Collective: – Jeśli weźmiesz ostatnią filiżankę kawy, zrób nowy garnek i zwróć kartę z kluczem do Anneki.
Odprowadzi cię z budynku.
– Usuń buty przed wejściem do galerii kontemplacji.
NIE umieszczaj butów na ławie ze stali nierdzewnej na zewnątrz szklanych drzwi.
– Wszystkie szczegóły zostaną narysowane w pełnej skali, przy użyciu standardowych szwedzkich proporcji. Continue reading „Architektura: Krótki przewodnik dla niedawno zatrudnionych stażystów”

Budownictwo wczoraj i dzis : Nauka z Ricardo: nieopublikowana niedawna rozmowa z Ricardo i Victorem Legorreta Carlo Ezechieli

W pamięci Ricardo Legorreta (7 maja 1931 r.
– 30 grudnia 2011 r.), Carlo Ezechieli (doktorat, adiunkt w architekturze politechniki w Mediolanie, główny architekt CE-A) opowiedział nam swoją historię odkrywania pracy Ricardo Legorreta i jego niedawnego wywiadu z Ricardo i jego synem, Victorem Legorreta.
Pierwszy kontakt z dziełem Ricarda Legorreta nastąpił w 1998 roku.
Oczywiście znałem jego nazwisko, szczególnie z powodu krytycznego regionalizmu Kennetha Framptona.
pism, ale właściwie nie wiedziałem wiele o jego architekturze. Continue reading „Budownictwo wczoraj i dzis : Nauka z Ricardo: nieopublikowana niedawna rozmowa z Ricardo i Victorem Legorreta Carlo Ezechieli”

Architektura i nowoczesne budownictwo – Wimmer Medien Business Center i Urban Development / Atelier Thomas Pucher

MISS3 Wniosek dotyczący Wimmer Medien Business Centre i Urban Development w Linz, Austria, autorstwa Atelier Thomas Pucher, zdobył niedawno trzecią nagrodę w międzynarodowym konkursie zaproszonym.
Ich główną ideą jest stworzenie centralnej przestrzeni publicznej o łącznej powierzchni 33 600 m2, która odzyskuje mistyczne odczucia włoskich piazzasów, oferując elastyczność w organizacji najróżniejszych imprez i działań, takich jak jazda na łyżwach, jarmark bożonarodzeniowy czy kino plenerowe.
Plac ten jest także centralnym punktem życia towarzyskiego budynku, zapewniając przestrzeń na zewnątrz dla biur, znaczącą synergię w obszarze handlowym i poczucie życia miasta w mieszkaniach.
Więcej zdjęć i architektów.
opis po przerwie. Continue reading „Architektura i nowoczesne budownictwo – Wimmer Medien Business Center i Urban Development / Atelier Thomas Pucher”