Stawki wyzszych grup (kategorii)

Stawki wyższych grup (kategorii) otrzymuje się mnożąc stawki 1 grupy przez współczynniki taryfowe, wskazujące ile razy stawka tej czy innej grupy jest wyższa od stawki taryfowej grupy 1. W zależności od miejsca wykonywania budowy ustalony jest szereg terytorialnych współczynników poprawkowych. Do grupy V – operatorzy obsługujący betoniarki o napędzie elektrycznym, większe urządzenia mechaniczne o napędzie elektrycznym (prócz ciężkiego sprzętu), mniejsze dźwigi suwnicowe itp. Do grupy VI – maszyniści maszyn budowlanych typowych, wymagających obsługi ze znajomością konstrukcji motorów spalinowych, jak sprężarki, betoniarki, łamacze, transportery, windy, wyciągi oraz maszyniści przy większych, urządzeniach mechanicznych o napędzie spalinowym (prócz ciężkiego sprzętu). Do grupy VII – maszyniści mechanicy na ciężkim sprzęcie budowlanym, jak: koparki, spychacze itp. Continue reading „Stawki wyzszych grup (kategorii)”

WLASNOSCI CIECZY

WŁASNOŚCI CIECZY Aby zapobiec uszkodzeniu pompy lub pęknięciu rurociągu wywołanemu uderzeniem wodnym, pompy tłokowe zaopatruje się w powietrzniki na ssaniu i tłoczeniu, a na długich przewodach tłocznych pomp wirowych instaluje się powietrzniki lub inne urządzenia amortyzujące uderzenia wodne. 3. Rozszerzalność cieplna Rozszerzalność cieplna podnoszonej cieczy występuje w pompach do cieczy gorących, ale nie wywiera większego wpływu na przebieg ich pracy. 4. Lepkość Lepkość cieczy przy przepływie przez pompy powoduje zwiększenie strat i zmniejszenie użytecznej wysokości podnoszenia przy jednoczesnym wzroście zapotrzebowania mocy . Continue reading „WLASNOSCI CIECZY”

stosowane sa filtry innych konstrukcji

Również stosowane są filtry innych konstrukcji i z innych materiałów ustalonych normą PN-53/B-04700. W pewnych przypadkach studnie wiercone wykonywane są bez filtrów i wówczas są lepsze, gdyż nie ma obawy zarastania filtru, a więc zmniejszania się wydajności studni. Dzieje się to wówczas, gdy woda wypływa ze szczelin skał, lub tam, gdzie bezpośrednio nad warstwą piasku wodonośnego znajdują się warstwy nieprzepuszczalne, np. twardego marglu, węgla brunatnego itp. W tych przypadkach spód rury studziennej powinien być zagłębiony poniżej stropu, tj. Continue reading „stosowane sa filtry innych konstrukcji”

Podczas wiercenia obrotowego skaly kruszy sie przez skrawanie i scieranie narzedziami wprawianymi w ruch obrotowy

Podczas wiercenia obrotowego skały kruszy się przez skrawanie i ścieranie narzędziami wprawianymi w ruch obrotowy, np. za pomocą świdrów zawieszonych na żerdziach wiertniczych. Urobioną ziemię wydobywa się albo za pomocą łyżki lub czerpaka, albo wymywania wtłaczaną do otworu wodą bądź płuczką iłową. Wiercenie może być wykonywane ręcznie lub maszynowo. Wiercenie ręczne stosuje się do głębokości 150 m, przeciętnie do 100 m. Continue reading „Podczas wiercenia obrotowego skaly kruszy sie przez skrawanie i scieranie narzedziami wprawianymi w ruch obrotowy”

Aby woda w rurze tlocznej nie zamarzala

Dla celów gospodarczych wykonuje się często studnie wiercone płytkie z obudową i pompą ręczną żerdzinową. Aby woda w rurze tłocznej nie zamarzała, wykonany jest przewód odwadniający z zaworem przelotowym, otwieranym kluczem z kółkiem (rączką) wystającym na zewnątrz studzienki. Po skończeniu pompowania i otwarciu zaworu woda z rury tłocznej znad zaworu spływa do studni. e. Budowa studzien wierconych Przy budowie studzien rurowych zasadniczą czynnością jest wiercenie otworu, tzw. Continue reading „Aby woda w rurze tlocznej nie zamarzala”

Wskutek dzialania instrukcji wybudowano w ramach istniejacych srodków inwestycyjnych niewatpliwie optymalna ilosc mieszkan nie dopuszczajac ani do roztrwonienia srodków na budowe niewielu mieszkan luksusowych

Wskutek działania instrukcji wybudowano w ramach istniejących środków inwestycyjnych niewątpliwie optymalną ilość mieszkań nie dopuszczając ani do roztrwonienia środków na budowę niewielu mieszkań luksusowych, ani też do ich zmarnowania przez budowę mieszkań niewiele różniących się od tak zwanych mieszkań robotniczych z okresu kapitalistycznego. Wspomnieć należy wreszcie, że dzięki zaleceniom zawartym w instrukcji, by w miarę możliwości technicznych dostosowywać wielkość, strukturę i wyposażenie mieszkań odbudowanych do przepisów standartowych osiągnięto również i na odcinku odbudowy poważne wyniki. Znalazły one wyraz w komasacji dawnych mieszkań jednoizbowych i w podziale nadmiernie wielkich mieszkań burżuazyjnych na samodzielne mieszkania mniejsze. 4. 2. Continue reading „Wskutek dzialania instrukcji wybudowano w ramach istniejacych srodków inwestycyjnych niewatpliwie optymalna ilosc mieszkan nie dopuszczajac ani do roztrwonienia srodków na budowe niewielu mieszkan luksusowych”

Magazyn architektoniczny : TEDx: Dlaczego wszyscy nienawidzą nowoczesnej architektury / David Chipperfield

W tej rozmowie Tedx David Chipperfield z David Chipperfield Architects został zaproszony do dyskusji na temat nieufności, jaką ludzie mają na temat architektury, z punktu widzenia praktyków, z uwodzicielskim tytułem: Dlaczego wszyscy nienawidzą nowoczesnej architektury.
Chipperfield prosi nas o rozważenie architektury codzienności.
budynki budowane na co dzień, a nie godne uwagi i drogie projekty, które są wyjątkiem.
Patrząc na dzisiejszą architekturę, lamentuje nad tym, co postrzega, nieudanym sposobem, w jaki projektowana jest większość budynków.
Więcej o filmie po przerwie. Continue reading „Magazyn architektoniczny : TEDx: Dlaczego wszyscy nienawidzą nowoczesnej architektury / David Chipperfield”

Architektura 21szego wieku : Projekt Bumbogo / Guillaume Sardin

Dzięki uprzejmości Guillaume Sardin Africa buduje obecnie swoją miejską kulturę, w globalnym kontekście skupionych w klastrze miast, wyspiarskiej przestrzeni.
Urbanizm nie powinien być tylko liczbami.
Mimo że w chwili obecnej w Afryce brakuje infrastruktury, jej potrzeby nie zawsze mogą być określone ilościowo.
Urbanizm powinien odzwierciedlać kulturę, historię i tworzyć poczucie przynależności.
Projekt Guillaume Sardin Bumbogo w Kigali, Rwanda, który zdobył drugie miejsce w konkursie, będzie manifestem, pragmatyczną utopią. Continue reading „Architektura 21szego wieku : Projekt Bumbogo / Guillaume Sardin”