Stawki wyzszych grup (kategorii)

Stawki wyższych grup (kategorii) otrzymuje się mnożąc stawki 1 grupy przez współczynniki taryfowe, wskazujące ile razy stawka tej czy innej grupy jest wyższa od stawki taryfowej grupy 1. W zależności od miejsca wykonywania budowy ustalony jest szereg terytorialnych współczynników poprawkowych. Do grupy V – operatorzy obsługujący betoniarki o napędzie elektrycznym, większe urządzenia mechaniczne o napędzie elektrycznym (prócz ciężkiego sprzętu), mniejsze dźwigi suwnicowe itp. Do grupy VI – maszyniści maszyn budowlanych typowych, wymagających obsługi ze znajomością konstrukcji motorów spalinowych, jak sprężarki, betoniarki, łamacze, transportery, windy, wyciągi oraz maszyniści przy większych, urządzeniach mechanicznych o napędzie spalinowym (prócz ciężkiego sprzętu). Do grupy VII – maszyniści mechanicy na ciężkim sprzęcie budowlanym, jak: koparki, spychacze itp. , operatorzy kranów montażowych, naprowadzający na miejsce podnoszone elementy o ciężarze do 2rf t, dźwigowi na dużych dźwigach suwnicowych. Do grupy V monterzy mechanicy obsługujący samodzielnie i odpowiedzialni za ruch dużego zespołu maszyn budowlanych, operatorzy kranów montażowych, naprowadzający na miejsce podnoszone elementy o ciężarze powyżej 20 t. [hasła pokrewne: program do projektowania kostki brukowej, protokół z próby szczelności instalacji gazowej, ile kosztuje gruszka betonu ]

Powiązane tematy z artykułem: ile kosztuje gruszka betonu program do projektowania kostki brukowej protokół z próby szczelności instalacji gazowej