Rozrachunek miedzy czlonkami brygady

Rozrachunek między członkami brygady przeprowadza się w zależności od ilości dni przepracowanych przez każdego uczestnika i od grupy jego uposażenia . Obrachunek pracy maszyn. Aby uzyskać dane dotyczące faktycznej wydajności maszyny budowlanej, należy przeprowadzać obrachunek jej pracy w ciągu każdej zmiany. Obrachunek ten prowadzi operator, który też wypełnia raport z przebiegu pracy w ciągu zmiany. W raporcie tym odnotowuje się: wyrób w ciągu zmiany w jednostkach fizycznych (w metrach sześciennych zaprawy lub betonu, w tysiącach sztuk ,podniesionej cegły itd. ); • , przerwy (postoje) w ciągu zmiany i ich przyczyny (remont, brak zapotrzebowania na pracę, montaż i rozbiórka, przemieszczenie itp. ). [przypisy: ile kory na m2, olx bełchatów, olx lubaczów ]

Powiązane tematy z artykułem: ile kory na m2 olx bełchatów olx lubaczów