Radzieckie przepisy i porównanie z nimi projektu instrukcji Polskiej Zasady ogólne Radzieckie budownictwo mieszkaniowe przeszlo ostatnio powazna ewolucje w kierunku rezygnacji z budowy mieszkan wielkich

Radzieckie przepisy i porównanie z nimi projektu instrukcji Polskiej Zasady ogólne Radzieckie budownictwo mieszkaniowe przeszło ostatnio poważną ewolucję w kierunku rezygnacji z budowy mieszkań wielkich, dostosowanych do wymagań perspektywicznych, zamieszkiwanych czasowo przez 2 lub więcej rodzin. W wyniku dyskusji prowadzonej od kilku lat, a zakończonej projektem Norm projektowania budynków mieszkalnych wydanym przez Komitet do Spraw Architektury przy – Radzie Ministrów ZSRR z roku 1948 zwyciężył pogląd o słuszności budowy mieszkań mniejszych i zamieszkiwanych wyłącznie przez jedną rodzinę. Jako przykład tego przełomu cytowane są w źródłach radzieckich domy mieszkalne w Moskwie z lat 1939-1940 (przy ul. Kałużyskiej) o mieszkaniach wielkich (tylko w 10% tych mieszkań zakwaterowano oddzielne rodziny) oraz domy przy ul. Pieszczanej realizowane od 1949 r. , gdzie dzięki obniżeniu średniej wielkości mieszkań omal do połowy udało się zaludnić odd zielnymi rodzinami przeszło 70% całości mieszkań. Przepisy polskie wprowadzono od 1946 r. i od początku zastosowano identyczne zasady. Pomimo to głód mieszkaniowy prowadzi i u nas do wypadków wspólnego zakwaterowania 2 rodzin w małych mieszkaniach. Norma podstawowa Zarówno norma Radziecka, jak i przedłożony projekt są oparte o podstawową normę metrażową wynoszącą w okresie obliczeniowym około 7 m2 powierzchni mieszkalnej na osobę. Identyczna jest również norma perspektywiczna wynosząca 9-m2 powierzchni mieszkalnej. [podobne: wylewka betonowa cena, zjawisko histerezy, cena za metr malowania ]

Powiązane tematy z artykułem: cena za metr malowania wylewka betonowa cena zjawisko histerezy