Przygotowanie stanowiska roboczego

Przygotowanie stanowiska roboczego Po dokonaniu wyboru metody wykonywania robót, np. zespołem dwójkowym lub trójkowym, jeżeli chodzi o roboty murowe, przystępuje się do przygotowania stanowiska roboczego stosownie do obranego sposobu. W wypadku np. murowania indywidualnego przygotowanie to ogranicza się do ustawienia rusztowania, takiego, aby zapewnić szybkie jego przestawienie. Przy zespołowym murowaniu zadaniem kierownictwa (majstra lub brygadzisty) jest wyznaczenie i przygotowanie dla zespołów stanowisk pracy w taki sposób, aby była zapewniona ciągłość pracy. A więc kondygnację lub część budynku (najlepiej między klatkami schodowymi) dzieli się na działki robocze w tym celu, aby na poszczególnych działkach w myśl założeń metody łańcuszkowej mogły być wykonywane poszczególne fazy występujące przy robotach murowych, jak ustawienie rusztowań, przygotowanie materiałów i układanie muru. [podobne: olx turek, taśma bentonitowa, schody na poddasze mało miejsca ]

Powiązane tematy z artykułem: olx turek schody na poddasze mało miejsca taśma bentonitowa