przekroje poprzeczne rury

Otwory powinny być rozmieszczone w szachownicę, aby przekroje poprzeczne rury nie były zbytnio osłabione pod względem wytrzymałości na rozerwanie. Ponieważ prędkość v przyjmowana jest w zależności od uziarnienia gruntu, a :n: jest liczbą stałą, wzór na średnicę filtru siatkowego można przedstawić w prostszej formie, a mianowicie: przy 40010 ziarn gruntu o średnicy < ~ mm, v = 0,002 m/s o średnicy < 0,5 mm, v = 0,001 m/s o średnicy < 0,25 mm, v = 0,0005 m/s Górna obudowa studni wierconej powinna być dogodna do opuszczenia przewodu ssawnego lub przewodu tłocznego pompy głębinowej do studni, a także powinna umożliwiać szczelne zamknięcie wylotu rur płaszczowych albo kolumny rur cembrowych; zamknięcie to, zwane głowicą otworu wiertniczego, zabezpiecza studnię przed zanieczyszczeniem. [hasła pokrewne: ile kory na m2, produkt wulkanizacji kauczuku, wylewka betonowa cena ]

Powiązane tematy z artykułem: ile kory na m2 produkt wulkanizacji kauczuku wylewka betonowa cena