PODSTAWOWE WIADOMOSCI Z MECHANIKI CIECZY

PODSTAWOWE WIADOMOŚCI Z MECHANIKI CIECZY 1. Własności cieczy Ciecze rzeczywiste, występujące w przyrodzie i technice, charakteryzują się następującymi własnościami: ciężkością, ściśliwością, rozszerzalnością cieplną, lepkością, spójnością, rozpuszczalnością gazów oraz zdolnością do parowania i zamarzania. Gęstość wzgl. ciężar właściwy cieczy nie wywiera wpływu na wysokość podnoszenia pompy, lecz jedynie na moc potrzebną do jej napędu. 2. Ściśliwość Ściśliwość cieczy odgrywa rolę w zjawiskach przepływu zmiennego, jakie występują w pompach wyporowych o ruchu posuwisto-zwrotnym organu czynnego oraz w zjawiskach uderzenia wodnego, wywołanego nagłym zatrzymaniem pompy. 1. [hasła pokrewne: szamba plastikowe cena, zjawisko histerezy, cena za metr malowania ]

Powiązane tematy z artykułem: cena za metr malowania szamba plastikowe cena zjawisko histerezy