Podobne zjawisko zachodzi w nowej jednolitej kategorii mieszkan 3-pokojowych

Podobne zjawisko zachodzi w nowej jednolitej kategorii mieszkań 3-pokojowych. Również górna granica powierzchni mieszkalnej mieszkania 4-pokojowego została obniżona o 10 m2. Struktura mieszkaniowa Odnośnie do struktury mieszkaniowej (tj. procentowego podziału na mieszkania poszczególnych wielkości) normatywy radzieckie nie zawierają żadnych zaleceń pozostawiając ustalenie struktury indywidualnym założeniom projektowym. Najliczniej realizowanym typem mieszkania jest tam jednak mieszkanie 2-pokojowe z kuchnią, które jest projektowane przeważnie w ilości, co najmniej 50% ogólnej ilości mieszkań. W stosunku do znanych nam przykładów radzieckich zalecona w naszym projekcie struktura zwiększa udział mieszkań 1-pokojowych z kuchnią nie naruszając jednak przewagi mieszkań 2-pokojowych. Wysokość pomieszczeń. Tradycyjna wysokość mieszkań w świetle pomieszczeń wynosiła w budownictwie radzieckim około 3 m. Projekt z 1948 r. obniżył ją do 2,7 m w strefi e klimatu umiarkowanego, podczas gdy podręcznik z 1951 i 1952 r. postuluje już 2,8 m. Przedłożony projekt proponuje zachowanie stosowanej u nas w budownictwie ZOR-owskim wysokości. Wielkość pokojów i kuchen Projekt normy radzieckiej podawał minimalne wielkości pokojów i kuchen. Pokój dzienny posiadał minimalną wielkość 15 m~ w mieszkaniach 1- do 3-pokojowych, zaś w mieszkaniach 4-pokojowych – 18 m2. Podręcznik z 1951 r. podaje wielkość pokoju dziennego 18-7- 23 w mieszkaniach I-pokojowych, 15 – 18 m2 w 2 i 3-pokojowych oraz 20 -22 m2 w 4-pokojowych. Widać, więc pewną tendencję do podniesienia dolnej granicy przy jednoczesnym ograniczeniu rozmiarów maksymalnych. [podobne: zjawisko histerezy, wylewka betonowa cena, zadaszenia tarasów ]

Powiązane tematy z artykułem: wylewka betonowa cena zadaszenia tarasów zjawisko histerezy