Nie poprzedzano równiez projektu zalozeniami, a o programie budowy decydowaly poglady nie zawsze kompetentnych w tym zakresie osób

Nie poprzedzano również projektu założeniami, a o programie budowy decydowały poglądy nie zawsze kompetentnych w tym zakresie osób. Należało, więc w najbardziej ramowy sposób ujednolicić praktykę projektowana i budowy mieszkań. W świetle uzyskanych doświadczeń można stwierdzić, że tę rolę instrukcja spełniła i że przepisy bardziej szczegółowe w omawianym okresie gorzej spełniłyby swoje zadanie. Zdarzały się wprawdzie wypadki, że projektanci i inwestorzy opacznie rozumieli przepisy instrukcji, jako jednostronnie ograniczające i podyktowane wyłącznie chęcią oszczędzania. Najbardziej rozpowszechnionym błędem wynikającym z takiego nastawienia było to, że 10-procentową tolerancję wykorzystywano wyłącznie w górę, projektując mieszkania zawsze na górnej granicy powierzchni użytkowej dopuszczalnej dla danej kategorii. Dalszym błędem było rozwiązywanie mieszkania określonej kategorii jako mieszkania o zbyt małej lub zbyt dużej ilości pomieszczeń. W pierwszym wypadku dążono do ukrytego podniesienia standardu-przez ograniczenie ilości osób, które można było zakwaterować w mieszkaniu np. 2-izbowym, w którym pokój mieszkalny wyczerpywał limit powierzchni mieszkalnej przewidzianej dla 2 pokojów. Odwrotnie – projektowanie mieszkania 4-izbowego na powierzchni wystarczającej dla mieszkania 2,5- do 3-izbowego musiało doprowadzić zamiast do zamierzonego przez projektanta zwiększenia pojemności do stworzenia malutkich, nieustawnych i przez to nieużytecznych pokoików. Pomimo tych niedociągnięć instrukcja spełniła jednak niewątpliwie ważne zadanie. Przede wszystkim wskutek działania zasad instrukcji budowano w latach 1947-1950 głównie mieszkania kategorii III, które w strukturze mieszkaniowej odziedziczonej po kapitalizmie stanowiły najbardziej brakujący asortyment (rozdz. 3. 3. 1. ). Świadczą o tym dobitnie liczby Rocznika Statystycznego za lata 1948 i 1949, szczególnie, jeżeli je zesta wić z danymi o strukturze istniejącej w większości miast. [hasła pokrewne: grunty niespoiste, wędzenie szynek, ile kory na m2 ]

Powiązane tematy z artykułem: grunty niespoiste ile kory na m2 wędzenie szynek