Mieszkanie nietypowego budynku mieszkalnego 52T-D/12p Objasnienie

Mieszkanie nietypowego budynku mieszkalnego 52T-D/12p Objaśnienie. Mieszkanie kategorii III jednostronne. Jest to najmniejszy typ mieszkania, który może być projektowany również jako dwustronny. Prawidłowe zaludnienie – 4 osoby. Uwagi, co do podziału powierzchni analogiczne – jak w przykładach poprzednich. Bilans powierzchni w mieszkaniach tego typu może być znacznie poprawiony, jeżeli pierwszy pokój jest projektowany jako przechodni. Wielkość kuchni nie przekracza wprawdzie granic zaleconych, jednak wobec zaprojektowania pokoju dziennego na górnej granicy powierzchnia kuchni, mogłaby ulec ograniczeniu do wielkości niezbędnej dla czynności gospodarczych. 5. 1. 6. Mieszkanie nietypowego budynku mieszkalnego 52T-D/16p Objaśnienie. Mieszkanie kategorii T, dwustronne (dwutraktowe). Prawidłowe zaludnienie -4 osoby. Wskaźniki bardzo zbliżone do przykładu poprzedniego. Nieosiągnięta prawidłowa wielkość wskaźnika ki wskutek nadmiernej-wielkości przedpokoju sk adającego się z dwóch części. Straty powierzchni spowodowane między innymi odsunięciem kuchni od drzwi wejściowych, co pozwala jednak na wspólne obsłużenie jednym pionem wodociąg kanalizacyjnym urządzeń sanitarnych w mieszkaniu przylegającym. Oszczędności osiągnięte tą drogą należałoby zestawić ze stratą powierzchni oraz z przykładem następnym, który ma odmienny układ kuchni i łazienki. 5. 1. 7. Mieszkanie nietypowego budynku mieszkalnego 52T-D/16. p Objaśnienie. Mieszkanie kategorii III, dwustronne (dwutraktowe). Prawidłowe zaludnienie – 4 osoby. Odmienny układ kuchni niż w przykładzie poprzednim dający korzyści funkcjonalne (wyłączenie ruchu kuchennego z ruchu wewnętrzno-mieszkaniowego) oraz znaczną poprawę bilansu powierzchniowego na korzyść powierzchni mieszkalne] (wskaźnik w granicach zaleconych). Dalszą poprawę rzutu można by osiągnąć podobnie jak w przykładzie 5. 1. 3. przez przeniesienie łazienki obok pokoju mieszkalnego. [hasła pokrewne: zjawisko histerezy, cena za metr malowania, taśma bentonitowa ]

Powiązane tematy z artykułem: cena za metr malowania taśma bentonitowa zjawisko histerezy