Lateks ten stabilizuje sie przy uzyciu soli potasowych kwasów zywicznych

Zwykły lateks GR-S otrzymany przy użyciu 75 części wagowych butadienu oraz 25 części styrenu nie ma zadowalających własności. Z tego powodu przystąpiono ostatnio do produkcji lateksu GR-S przy użyciu 50 części wagowych butadienu oraz 50 części styrenu. Lateks ten stabilizuje się przy użyciu soli potasowych kwasów żywicznych. Pod wielu względami ten typ lateksu podobny jest do naturalnego. Można go zatężać przez zbieranie lub przez odparowanie. Błony otrzymuje się albo przez suszenie warstwy lateksu za pomocą powietrza, albo przez kaogulację: na ogół nie wykazują one tych zalet, co błony z lateksu naturalnego. Otrzymane błony można poddawać wulkanizacji. Stosowane są również mieszanki lateksu GR-S z lateksem, naturalnym. W związku z zastosowaniem emulsji do polimeryzacji niezmiernie wzrosło zapotrzebowanie na różne. pomocnicze chemikalia, jak emulgatory, kwasy !tłuszczowe, merkaptany itp. Technologia syntetycznych tworzyw elastycznych Przed rozpoczęciem następnych rozdziałów, dotyczących technologii poszczególnych typów kauczuku syntetycznego, należy zapoznać się z pewnymi terminami, metodami oznaczania niektórych charakterystycznych własności kauczuku, jak również skrótami stosowanymi w technologii kauczuku. [patrz też: projekt domu parterowego z płaskim dachem prysznicowe , projekt domu parterowego z płaskim dachem , olx bytom ]

Powiązane tematy z artykułem: cena za metr malowania olx bytom projekt domu parterowego z płaskim dachem