Jest to budownictwo przeznaczone dla uprzywilejowanej czesci klasy robotniczej, którego rozmiary nie stoja w zadnym stosunku do calosci zapotrzebowania mieszkaniowego

Jest to budownictwo przeznaczone dla uprzywilejowanej części klasy robotniczej, którego rozmiary nie stoją w żadnym stosunku do całości zapotrzebowania mieszkaniowego. Zrozumiałe jest, że obok tego budownictwa rozwija się w całej rozciągłości zarówno budownictwo bieda domów, spekulacyjnych, czynszówek, jako też dostatnich lub luksusowych mieszkań dla klasy posiadającej. Wszystkie te rodzaje, które wielokrotnie swą ilością przekraczają rozmiary budownictwa interwencyjnego nie są oczywiście VI niczym skrępowane standardami budownictwa interwencyjnego. Nie może, więc być mowy 0 powszechności tych standardów ani nawet o tym, by one w jakikolwiek decydujący sposób kształtowały poziom mieszkaniowy w tych krajach. Omawiając te przepisy będziemy się, więc raczej interesowali ich metodą i konstrukcją pamiętając przy tym ciągle o ich raczej teoretycznym charakterze. W całej pełni miarodajne jako przykłady metody i baza porównawcza mogą być dla nas jedynie przepisy normujące budownictwo: mieszkaniowe w krajach niekapitalistycznych, a przede wszystkim w Związku Radzieckim. Dlatego też rozpoczniemy od analizy porównawczej z; przepisami stosowanymi w ZSRR. [patrz też: projekty kostki brukowej program, projekt domu parterowego z płaskim dachem, zjawisko histerezy ]

Powiązane tematy z artykułem: projekt domu parterowego z płaskim dachem projekty kostki brukowej program zjawisko histerezy