Istnieja nastepujace odmiany placy akordowej

Płacę za pracę operatorów i ślusarzy ustala się w oparciu o system akordu lub dniówki. Przy płacy akordowej robotnik otrzymuje zapłatę według ustalonej zawczasu wyceny, stosownie do objętości wykonanej przez niego roboty, niezależnie od ilości zużytego przez niego czasu. Istnieją następujące odmiany płacy akordowej: akordowa zwykła, akordowa progresywna i akordowa za całość wykonanych robót. 1) Układ Zbiorowy Pracy w Budownictwie z dn. 7 maja 1949 r. w § 7 ustala: Płace pracowników fizycznych oparte są przede wszystkim na systemie akordu, a wyjątkowo na systemie płacy godzinowej lub dniówki z premią; . [hasła pokrewne: wędzenie szynek, projekty kostki brukowej program, zjawisko histerezy ]

Powiązane tematy z artykułem: projekty kostki brukowej program wędzenie szynek zjawisko histerezy