Do wiercen pluczkowych uzywa sie pomp mechanicznych na wode czysta i zamulona

Do wierceń płuczkowych używa się pomp mechanicznych na wodę czystą i zamuloną, wytwarzających ciśnienie nie mniejsze niż 3 -+- 5 at. Wydajność; pompy przy wykonywaniu odwiertu o średnicy 102 mm powinna być nie mniejsza niż 2 m-/h, a średnicy 152 -+- 203 mm – nie mniejsza niż 10 mś/h. Obieg wody przy wierceniu policzkowym jest następujący: pompa czerpie wodę ze zbiornika czystej wody i wtłacza przez przewód ssawno-tłoczny, głowicę , żerdzie rurowe i dłuto płuczkowe na dno otworu, skąd rozrzedzony wodą urobek jest wytłaczany na powierzchnię ziemi i spływa do osadnika; sklarowaną po ustaniu się wodę przelewa się do zbiornika czystej wody. W odróżnieniu od wiercenia suchego przy wierceniu płuczkowym nie stosuje się przerw na oczyszczenie otworu, a więc oszczędza się o wiele czasu potrzebnego na wyjmowanie żerdzi i dłuta. [podobne: wylewka betonowa cena, wełna mineralna czy styropian, grunty niespoiste ]

Powiązane tematy z artykułem: grunty niespoiste wełna mineralna czy styropian wylewka betonowa cena