Dla operatorów oplacanych akordowo sa ustalone doplaty

Dla operatorów opłacanych akordowo są ustalone dopłaty l) W załączniku nr 15 do Układu Zbiorowego Pracy w Budownictwie, ustalającym zasady premiowania pracowników fizycznych, zatrudnionych w systemie dniówki z premią, wylicza się rodzaje robót, które mogą być objęte tym systemem, a między innymi: montaż, reperację i konserwację maszyn i sprzętu budowlanego i transportowego oraz obsługę ciężkiego sprzętu mechanicznego na budowach. Poza tym wyszczególnia się warunki, jakie muszą być spełnione w celu uzyskania zezwolenia Zarządu Głównego Związku i właściwej centrali Przedsiębiorstwa na wprowadzenie systemu dniówki z premią. Premie za sprawność pracy otrzymują pracownicy obsługujący urządzenia mechaniczne- (dźwigi, podnośniki itp. ) na budowie, od pracy których uzależniona jest wydajność zespołów akordowych, obsługiwanych przez te urządzenia. Wysokość premii wynosi 1,5% zarobku dniówkowego (godzinowego) danych pracowników za każdy procent przeciętnego przekroczenia normy przez zespoły akordowe, obsługiwane przez wymienione urządzenia . Wysokość tej premii wynosi do 40% zarobku dniówkowego (godzinowego). za utrzymywanie maszyny w stanie zdatnym do użytku i czystości oraz za brak przerw spowodowanych niezdolnością maszyny do pracy. [patrz też: olx turek, grunty niespoiste, wędzenie szynek ]

Powiązane tematy z artykułem: grunty niespoiste olx turek wędzenie szynek