Dazenie do ustalania optymalnego czasu wulkanizacji kauczuku.

Dążenie do ustalania optymalnego czasu wulkanizacji kauczuku. W związku z tym spotyka się termin ,,plateau effect (efekt hamujący), określający zjawisko utrzymywania się podczas wulkanizacji wytrzymałości materiału przez pewien okres czasu od osiągnięcia maksimum. Jeżeli materiał poddawany wulkanizacji osiąga maksymalną wytrzymałość w ciągu 30 minut w temperaturze 1400C, to przy zastosowaniu przyśpieszacza wywołującego plateau effect produkt otrzymany po 25 minutach wulkanizacji będzie miał w przybliżeniu takie same własności jak produkt otrzymany po 35 minutach wulkanizacji. W ciągu więc tych dziesięciu minut materiał nie ulega przewulkanizowaniu. Zmiana wytrzymałości na rozciąganie w zależności od czasu wulkanizacji obrazuje wpływ tego typu przyśpieszaczy. Przyspieszanie starzenia się materiału wywołuje się za pomocą metod standardowych. Jedna z metod przyśpieszania starzenia polega na ogrzewaniu wulkanizatu w atmosferze powietrza w piecu Geera w temperaturze 700C. Inna metoda przyśpieszania starzenia polega na ogrzewaniu materiału do temperatury 60°C w bombie tlenowej pod ciśnieniem około 21 at; jest to metoda Bierer- Davisa. [podobne: wędzenie szynek , zjawisko histerezy , grunty niespoiste ]

Powiązane tematy z artykułem: grunty niespoiste wędzenie szynek zjawisko histerezy