ANALIZA PROJEKTOW MIESZKAN

ANALIZA PROJEKTOW MIESZKAŃ W rozdziale niniejszym przeprowadzimy przykładową analizę kilku projektów mieszkań, które będą występowały w analizowanych następnie projektach domów mieszkalnych. Celem tych analiz będzie zarówno praktyczne zilustrowanie metody opisanej w pierwszej części tej pracy, jak również wyprowadzenie wniosków, co do wskaźnikowego określenia poszczególnych rozwiązań projektowych. Analizowane projekty pochodzą z katalogu, projektów typowych wydanego przez Miasto projekt ZOR (seria 1952 r. – I kwartał). W celu porównania zanalizujemy projekty mieszkań z serii typowych sekcji dla budownictwa wielokondygnacyjnego w Moskwie. 5. 1. Przykłady projektów 5. 1. 1. Mieszkanie nr 2 z typowego budynku mieszkalnego 52T-D/16p l. Cechy ogólne 1. 1. Typ 52T-D/16p 1. 2. Skład izb P + K 1. 3. Ogrzewanie piecowe 1. 4. Wysokość pomieszczeń 2,75 m 1. 5. Długość frontu 6,60 m 2. Wskaźniki techniczno-ekonomiczne Objaśnienie. Mieszkanie jednostronne (jednotraktowe) kategorii I. Prawidłowe zaludnienie 2 osoby. Powierzchnia użytkowa pokrywa się z górną granicą normy i zawiera nadmiernie zwiększoną powierzchnię pomocniczą, wskutek czego nie odpowiada kontrolnej wielkości wskaźnika kl. Poprawienie rzutu powinno obejmować zmniejszenie przedpokoju i ewentualnie łazienki, które to pomieszczenia swoją wielkością są dostosowane do potrzeb mieszkań większych. W ten sposób powierzchnia użytkowa mogłaby uzyskać bez szkody dla wartości mieszkania średnią wielkość odpowiadającą przepisom dla mieszkań kategorii l. [hasła pokrewne: wędzenie szynek, schody na poddasze mało miejsca, wylewka betonowa cena ]

Powiązane tematy z artykułem: schody na poddasze mało miejsca wędzenie szynek wylewka betonowa cena