Akademia Architektury, jako organa normujace w skali wszechzwiazkowej, zagadnienia projektowania architektonicznego, wystapily, jako autorzy przepisów normujacych

Akademia Architektury, jako organa normujące w skali wszechzwiązkowej, zagadnienia projektowania architektonicznego, wystąpiły, jako autorzy przepisów normujących. Istnieją jednak w budownictwie mieszkaniowym obiekty znaczenia czołowego lub specjalnego, gdzie normy te nie są przestrzegane (np. ul. Gorkiego w Moskwie). Odstępstwa od przepisów są w tych wypadkach akceptowane przez organa zatwierdzające projekty. Podobny tryb postępowania przewiduje przedłożony projekt, który określa granice uprawnień przysługujących Ministrowi Budownictwa Miast i Osiedli. Natomiast odstępstwa o znaczeniu zasadniczym, jak np. zmiany odnośnie do tablicy wielkości mieszkań, są zastrzeżone do kompetencji władzy uchwalającej projekt przepisów, tzn. Prezydium Rządu. W tym trybie zostały zresztą ustalone zwiększone standardy mieszkaniowe dla I i II serii MDM. Przykłady z innych krajów Jak już na wstępie wyjaśniono, porównanie zagranicznych przepisów z wyjątkiem przyk adów radzieckich i przeważnie na nich opartych przykładów z krajów budujących socjalizm ma znaczenie raczej teoretyczne ze względu na całkowicie odmienny cel i charakter tych przepisów. Regulują one drobny wycinek całości prowadzonego budownictwa mieszkaniowego i tym samym przeważnie nie wpływają na całość stanu mieszkaniowego danego kraju. Zasadniczo możemy odróżnić trzy rodzaje przepisów, które w krajach kapitalistycznych zajmują się zagadnieniem standardu mieszkaniowego. 1. Przepisy prawa budowlanego, państwowego lub miejscowego, które przeważnie mają charakter policyjno prewencyjny z celem niedopuszczenia do budownictwa przeczącego zasadom bezpieczeństwa i podstawowym wymaganiom higieny. 2. Przepisy wydawane przez państwo lub inne publiczne instytucje i zrzeszenia zajmujące się finansowaniem budownictwa mieszkaniowego. [więcej w: olx bełchatów, wełna mineralna czy styropian, projekt domu parterowego z płaskim dachem ]

Powiązane tematy z artykułem: olx bełchatów projekt domu parterowego z płaskim dachem wełna mineralna czy styropian