Wyliczone tutaj przykladowo sprawy stanowia pogranicze pomiedzy zakresem normatywu urbanistycznego a standardu mieszkaniowego i w rezultacie pozostaja nieopracowane

Wyliczone tutaj przykładowo sprawy stanowią pogranicze pomiędzy zakresem normatywu urbanistycznego a standardu mieszkaniowego i w rezultacie pozostają nieopracowane. Być może, że brak wytycznych w tej dziedzinie dal się, dlatego dotychczas mało odczuwać, że wskutek ustawicznego żądania koncentracji wysiłku inwestycyjnego na kubaturę mieszkaniową realizacja tych urządzeń pomocniczych była stale odkładana na okres późniejszy. Rozpoczęta jednak obecnie akcja likwidacji skutków tych opóźnień tym bardziej będzie musiała opierać się na wytycznych standartowych, które by w równej mierze uwzględniały warunki inwestycyjne jak też eksploatacyjne. Za czwarte niedociągnięcie instrukcji trzeba uważać, że jest ona głównie oparta o tradycyjną metodę budownictwa z cegły i nie uwzględnia odmiennych warunków, które mogą wystąpić w związku z przejściem na nowoczesne metody prefabrykacji i nowoczesne materiały ścienne i konstrukcyjne. Piąta uwaga metodologiczna dotyczy wreszcie właściwego ujęcia nakładu inwestycyjnego w przepisach standartowych. Z dotychczasowego przebiegu prac standaryzacyjnych w budownictwie mieszkaniowym wynika, że zmierzały one przede wszystkim poprzez określenie poziomu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych do normowania nakładu finansowego potrzebnego na wyprodukowanie jednostki mieszkalnej. Doświadczenia ostatniego okresu wykazały jednak, że ilościowy wzrost budownictwa wyprzedził wzrost produkcji niektórych materiałów budowlanych, które stały się tym samym czynnikiem ograniczającym. Trzeba więc będzie przeprowadzić studia nad ekonomicznie uzasadnionym zapotrzebowaniem materiałów deficytowych dla wyprodukowania jednostek mieszkalnych poszczególnych typów i wynikające stąd wnioski wprowadzić do instrukcji standartowej w formie przepisów ograniczających. Uwagi niniejsze nie mogą oczywiście zmierzać do wyczerpania tematu. Ich celem jest jedynie wskazanie, że przepisy sta ndartowe muszą ulegać stałemu ulepszaniu nie tylko pod względem podnoszenia standardu w miarę rosnącego dobrobytu i rosnących możliwości inwestycyjnych, lecz również w miarę doskonalenia się samej metodologii programowania i planowania oraz rozwoju wiedzy technicznej, architektonicznej i urbanistycznej. [hasła pokrewne: program do projektowania kostki brukowej, schody na poddasze mało miejsca, wełna mineralna czy styropian ]

Powiązane tematy z artykułem: program do projektowania kostki brukowej schody na poddasze mało miejsca wełna mineralna czy styropian