Wskutek dzialania instrukcji wybudowano w ramach istniejacych srodków inwestycyjnych niewatpliwie optymalna ilosc mieszkan nie dopuszczajac ani do roztrwonienia srodków na budowe niewielu mieszkan luksusowych

Wskutek działania instrukcji wybudowano w ramach istniejących środków inwestycyjnych niewątpliwie optymalną ilość mieszkań nie dopuszczając ani do roztrwonienia środków na budowę niewielu mieszkań luksusowych, ani też do ich zmarnowania przez budowę mieszkań niewiele różniących się od tak zwanych mieszkań robotniczych z okresu kapitalistycznego. Wspomnieć należy wreszcie, że dzięki zaleceniom zawartym w instrukcji, by w miarę możliwości technicznych dostosowywać wielkość, strukturę i wyposażenie mieszkań odbudowanych do przepisów standartowych osiągnięto również i na odcinku odbudowy poważne wyniki. Znalazły one wyraz w komasacji dawnych mieszkań jednoizbowych i w podziale nadmiernie wielkich mieszkań burżuazyjnych na samodzielne mieszkania mniejsze. 4. 2. Projekt przepisów z 1950 r Nowa sytuacja istniejąca w całej pełni w budownictwie mieszkaniowym w 1950 r. nakazała przystąpić do rewizji Instrukcji Tymczasowej z 1947 r. Sytuacj tę charakteryzowało dokonane scentralizowanie całości budownictwa mieszkaniowego w rękach jednego generalnego inwestora, którym stał się Zakład Osiedli Robotniczych (w skrócie ZOR). Nastąpiło również całkowite wyeliminowanie prywatnej inicjatywy i tzw. wolnej praktyki z wykonawstwa i projektowania, gdyż państwowe przedsiębiorstwa budowlane i biura projektowe były już zdolne do obsłużenia całości potrzeb budownictwa państwowego. Można było więc wyciągnąć wnioski z niedociągnięć i niedomówień dotychczasowych przepisów standartowych i należało w znacznie szerszym niż dotychczas zakresie sięgnąć do bogatych doświadczeń radzieckich zebranych w 30-letniej szkole planowej gospodarki socjalistycznej. [więcej w: protokół z próby szczelności instalacji gazowej, olx turek, wełna mineralna czy styropian ]

Powiązane tematy z artykułem: olx turek protokół z próby szczelności instalacji gazowej wełna mineralna czy styropian