Wlaz w pokrywie

Dno studzienki (obudowy) jest szczelnie wybetonowane i w miarę możliwości miejscowych odwadniane, aby woda powierzchniowa, przenikająca przez ścianki lub właz, nie mogła przedostać się do wnętrza studni wierconej. Właz w pokrywie umieszcza się na osi pionowej głowicy w sposób umożliwiający wyciąganie filtru lub wykonywanie robót naprawczych. Pokrywa studzienki powinna znajdować się ponad terenem, aby wody powierzchniowe nie mogły przez nią lub przez właz przenikać do środka. Właz powinien być chroniony dodatkowo osłoną stalową, zamykaną na kłódkę, aby do studzienki miała dostęp tylko upoważniona obsługa, konserwująca urządzenia. [hasła pokrewne: projekty kostki brukowej program, program do projektowania kostki brukowej, produkt wulkanizacji kauczuku ]

Powiązane tematy z artykułem: produkt wulkanizacji kauczuku program do projektowania kostki brukowej projekty kostki brukowej program