W wyniku powstal projekt instrukcji, który pomimo braku formalnego zatwierdzenia od 1950 r. obowiazuje dla budownictwa ZOR

W wyniku powstał projekt instrukcji, który pomimo braku formalnego zatwierdzenia od 1950 r. obowiązuje dla budownictwa ZOR. Projekt ten po opublikowaniu jako materiał dyskusyjny był przedmiotem krytyki przede wszystkim projektantów, w wyniku czego uległ modyfikacjom. Podajemy poniżej projekt ten w ostatecznym sformułowaniu, które w myśl obowiązującego ustawodawstwa zostało przedstawione do zatwierdzenia przez Prezydium. Rządu. Do projektu opracowano część analityczną i materiały uzasadniające. Porównanie z zagranicznymi przepisami Przystępując do porównania wytycznych, którymi kieruje się nasze budownictwo mieszkaniowe, z przepisami zagranicznymi trzeba ponownie przypomnieć o całkowicie odmiennym charakterze takich przepisów w krajach socjalistycznych i budujących socjalizm oraz w krajach kapitalistycznych. W tych ostatnich standardy mają bądź charakter przepisów policyjno budowlanych, których celem jest ukrócenie zbyt daleko idącej samowoli inwe storów prywatnych zmierzających do zwiększenia zysków spekulacyjnych kosztem klasy wyzyskiwanej w sposób naruszający warunki mieszkaniowe klas pośrednich i zagrażający klasie rządzącej, bądź też mają charakter zwyklej deklaracji. W tym drugim przypadku przeznaczeniem przepisów jest normowanie, jakości budownictwa interwencyjnego finansowanego ze źródeł publicznych. [patrz też: zadaszenia tarasów, grunty niespoiste, wędzenie szynek ]

Powiązane tematy z artykułem: grunty niespoiste wędzenie szynek zadaszenia tarasów