Aby woda w rurze tlocznej nie zamarzala

Dla celów gospodarczych wykonuje się często studnie wiercone płytkie z obudową i pompą ręczną żerdzinową. Aby woda w rurze tłocznej nie zamarzała, wykonany jest przewód odwadniający z zaworem przelotowym, otwieranym kluczem z kółkiem (rączką) wystającym na zewnątrz studzienki. Po skończeniu pompowania i otwarciu zaworu woda z rury tłocznej znad zaworu spływa do studni. e. Budowa studzien wierconych Przy budowie studzien rurowych zasadniczą czynnością jest wiercenie otworu, tzw. Continue reading „Aby woda w rurze tlocznej nie zamarzala”

W wyjatkowych przypadkach Ministerstwo Odbudowy moze zezwolic na odchylenie od standardów okreslonych w niniejszej instrukcji

W wyjątkowych przypadkach Ministerstwo Odbudowy może zezwolić na odchylenie od standardów określonych w niniejszej instrukcji. Jak z tekstu instrukcji wynika, przedmiotem normowania jest w zasadzie tylko globalna powierzchnia użytkowa w pięciu dopuszczalnych kategoriach wielkości mieszkań oraz w pewnym stopniu struktura mieszkaniowa przez ograniczenie ilości mieszkań poza kategorią III do maksymalnej ilości 2/5 ogólnej liczby budowanych mieszkań. Poza tym instrukcja ustala dla każdej kategorii mieszkania minimalną wielkość powierzchni mieszkalnej (tzw. pokojów), zapobiegając w ten sposób przeznaczeniu w projekcie mieszkania nadmiernej części globalnej powierzchni użytkowej mieszkania na cele pomocnicze. Dopuszcza ona natomiast zwiększenie powierzchni mieszkalnej ponad rozmiary minimalne, jeżeli dzięki inwencji projektującego uda się zmniejszyć odsetek powierzchni pomocniczej i tym kosztem powiększyć pokoje mieszkalne. Continue reading „W wyjatkowych przypadkach Ministerstwo Odbudowy moze zezwolic na odchylenie od standardów okreslonych w niniejszej instrukcji”

Podane przy kategoriach wielkosci mieszkan rozwiazania izbowe mialy jedynie charakter niewiazacych przykladów

Podane przy kategoriach wielkości mieszkań rozwiązania izbowe miały jedynie charakter niewiążących przykładów. Wreszcie instrukcja w ogóle nie zajmowała się zagadnieniem prawidłowego zaludnienia mieszkań, wychodząc jedynie z założenia, że najliczniej występującym typem są rodziny o składzie 3 do 5 osób. Nieliczne przepisy odnoszące się do wyposażenia mieszkań miały charakter prawie wyłącznie ograniczający, co okazało się niezbędne w celu przeciwdziałania występującym w owym okresie tendencjom do bezkrytycznego przejmowania niektórych nawyków luksusowego budownictwa burżuazyjnego. Oceniając obecnie zarówno samą instrukcję, jak też wyniki osiągnięte w praktyce budownictwa mieszkaniowego prowadzonego na jej podstawie trzeba pamiętać, w jakich warunkach instrukcja została wprowadzona w życie. Nie istniały wówczas jeszcze państwowa biura projektowe zapewniające dyscyplinę w projektowaniu, a inwestorami budownictwa mieszkaniowego był y wszystkie instytucje i zakłady pracy, które zdołały uzyskać-kredyty budowlane na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych swoich pracowników. Continue reading „Podane przy kategoriach wielkosci mieszkan rozwiazania izbowe mialy jedynie charakter niewiazacych przykladów”

Wskutek dzialania instrukcji wybudowano w ramach istniejacych srodków inwestycyjnych niewatpliwie optymalna ilosc mieszkan nie dopuszczajac ani do roztrwonienia srodków na budowe niewielu mieszkan luksusowych

Wskutek działania instrukcji wybudowano w ramach istniejących środków inwestycyjnych niewątpliwie optymalną ilość mieszkań nie dopuszczając ani do roztrwonienia środków na budowę niewielu mieszkań luksusowych, ani też do ich zmarnowania przez budowę mieszkań niewiele różniących się od tak zwanych mieszkań robotniczych z okresu kapitalistycznego. Wspomnieć należy wreszcie, że dzięki zaleceniom zawartym w instrukcji, by w miarę możliwości technicznych dostosowywać wielkość, strukturę i wyposażenie mieszkań odbudowanych do przepisów standartowych osiągnięto również i na odcinku odbudowy poważne wyniki. Znalazły one wyraz w komasacji dawnych mieszkań jednoizbowych i w podziale nadmiernie wielkich mieszkań burżuazyjnych na samodzielne mieszkania mniejsze. 4. 2. Continue reading „Wskutek dzialania instrukcji wybudowano w ramach istniejacych srodków inwestycyjnych niewatpliwie optymalna ilosc mieszkan nie dopuszczajac ani do roztrwonienia srodków na budowe niewielu mieszkan luksusowych”

Akademia Architektury, jako organa normujace w skali wszechzwiazkowej, zagadnienia projektowania architektonicznego, wystapily, jako autorzy przepisów normujacych

Akademia Architektury, jako organa normujące w skali wszechzwiązkowej, zagadnienia projektowania architektonicznego, wystąpiły, jako autorzy przepisów normujących. Istnieją jednak w budownictwie mieszkaniowym obiekty znaczenia czołowego lub specjalnego, gdzie normy te nie są przestrzegane (np. ul. Gorkiego w Moskwie). Odstępstwa od przepisów są w tych wypadkach akceptowane przez organa zatwierdzające projekty. Continue reading „Akademia Architektury, jako organa normujace w skali wszechzwiazkowej, zagadnienia projektowania architektonicznego, wystapily, jako autorzy przepisów normujacych”

Wyliczone tutaj przykladowo sprawy stanowia pogranicze pomiedzy zakresem normatywu urbanistycznego a standardu mieszkaniowego i w rezultacie pozostaja nieopracowane

Wyliczone tutaj przykładowo sprawy stanowią pogranicze pomiędzy zakresem normatywu urbanistycznego a standardu mieszkaniowego i w rezultacie pozostają nieopracowane. Być może, że brak wytycznych w tej dziedzinie dal się, dlatego dotychczas mało odczuwać, że wskutek ustawicznego żądania koncentracji wysiłku inwestycyjnego na kubaturę mieszkaniową realizacja tych urządzeń pomocniczych była stale odkładana na okres późniejszy. Rozpoczęta jednak obecnie akcja likwidacji skutków tych opóźnień tym bardziej będzie musiała opierać się na wytycznych standartowych, które by w równej mierze uwzględniały warunki inwestycyjne jak też eksploatacyjne. Za czwarte niedociągnięcie instrukcji trzeba uważać, że jest ona głównie oparta o tradycyjną metodę budownictwa z cegły i nie uwzględnia odmiennych warunków, które mogą wystąpić w związku z przejściem na nowoczesne metody prefabrykacji i nowoczesne materiały ścienne i konstrukcyjne. Piąta uwaga metodologiczna dotyczy wreszcie właściwego ujęcia nakładu inwestycyjnego w przepisach standartowych. Continue reading „Wyliczone tutaj przykladowo sprawy stanowia pogranicze pomiedzy zakresem normatywu urbanistycznego a standardu mieszkaniowego i w rezultacie pozostaja nieopracowane”

Architektura i nowoczesne budownictwo – Sea Tree / Waterstudio.NL

Architekt Koen Olthuis z Waterstudio.NL.
W odpowiedzi na gęstość miast, Waterstudio.NL stworzyło pływające Drzewo Morskie, które przywróci wartość ekologiczną w zatłoczonych metropoliach.
The Sea Tree, wielowarstwowa wieża o kształcie wieży, zamieszkiwałaby porty i rzeki otaczające główne miasta, takie jak Nowy Jork, jako sposób na zapewnienie flory i fauny nawet wtedy, gdy ziemia jest niewielka.
Więcej o drzewie morskim po przerwie.
Prefabrykowana na morzu struktura zostanie zbudowana i zaprojektowana tak, aby wspierać jedynie życie roślinne i zwierzęce nad i pod wodą. Continue reading „Architektura i nowoczesne budownictwo – Sea Tree / Waterstudio.NL”

Architektura 21szego wieku : Biblioteka Narodowa i Uniwersytecka NUK II

Dzięki uprzejmości ZAPS Izba Architektury i planowania przestrzennego Słowenii (ZAPS) prowadzi obecnie konkurs na projekt publiczny, projektowy, otwarty, anonimowy, jednostopniowy, architektoniczny, służący do wyboru najbardziej odpowiedniego rozwiązania eksperckiego dla konstrukcji i elementów zewnętrznych aranżacja Biblioteki Narodowej i Uniwersyteckiej NUK II.
Budowa NUK II na miejscu nowego budynku musi realizować wspólny cel urbanistyki, ochrony dziedzictwa kulturowego i archeologii, a tym samym zapewnić współczesną miejską przestrzeń wysokiej jakości, odzwierciedlającą rozpoznawalne cechy lokalne i historyczne.
Projekt NUK II znajduje się w południowej części centrum Lublany, pomiędzy miejscowościami Slovenska, Zoisova i Emonska ulica oraz Rimska cesta.
Więcej informacji po przerwie.
Jako biblioteka, NUK rozwija swoją główną rolę w szybko zmieniającym się świecie informacji i reaguje na zwiększoną ilość informacji oraz na zmieniające się oczekiwania ludzi dotyczące dostępu do informacji. Continue reading „Architektura 21szego wieku : Biblioteka Narodowa i Uniwersytecka NUK II”

Nowoczesna architektura : Kimball Art Center Shortlist

Dzięki uprzejmości Bjarke Ingels Group (BIG) W 1976 roku entuzjasta sztuki, Bill Kimball, przekształcił motoryzacyjny garaż Kimball Bros z 1929 roku w centrum społeczności non-profit zajmujące się sztukami wizualnymi, obecnie znane jako Centrum Sztuki Kimball.
Centrum non-profit położone jest w centrum miasta Park City w stanie Utah i służy jako miejsce spotkań dla osób, które chcą poznać sztukę poprzez edukację, wystawy i wydarzenia.
Starzejący się zabytkowy budynek wymaga renowacji i dodatku, który pozwoli organizacji zwiększyć ich zasięg edukacyjny oraz podnieść jakość i skalę wystaw, przy jednoczesnym utrzymaniu swobodnego dostępu do społeczeństwa.
BIG, Brooks + Scarpa, Sparano + Mooney Architecture, Tod Williams i Billie Tsien Architects oraz Will Bruder + Partners LTD to pięciu architektów wybranych do złożenia ostatecznych propozycji przekształcenia Centrum Sztuki Kimball.
Kontynuuj po przerwie, aby obejrzeć wstępną prezentację każdej firmy. Continue reading „Nowoczesna architektura : Kimball Art Center Shortlist”