Po ustaleniu podzialu na dzialki oblicza sie na podstawie sredniej wydajnosci pracy liczbe zespolów murujacych

Przy pracy na 3 działkach organizacja będzie następująca: na pierwszej wykonuje się mur, na drugiej przygotowuje się materiały (już po ustawieniu rusztowania), a na trzeciej ustawia się już rusztowanie. Po ustaleniu podziału na działki oblicza się na podstawie średniej wydajności pracy liczbę zespołów murujących i wyznacza się im stanowiska robocze. W wypadku robót murowych każda działka dzieli się jeszcze na poziome pasy robocze, gdyż wysokość normalna kondygnacji wynosi około 3,0 m, więc trzeba ją podzielić na 3 pasy, każdy wysokości około 1 m. Pierwszy pas wykonują murarze ze stropu 2 i 5 z rusztowań na kozłach. Po wyznaczeniu stanowisk roboczych przygotowuje się miejsca pracy dla zespołów. Continue reading „Po ustaleniu podzialu na dzialki oblicza sie na podstawie sredniej wydajnosci pracy liczbe zespolów murujacych”

Normy wyrobu i normy czasu

Normy wyrobu i normy czasu są zatwierdzane przez ministerstwa po uzgodnieniu z oddziałem pracy WCRZZ i ogłaszane jako obowiązujące do stosowania. Socjalistyczny stosunek do pracy i prawidłowo zbudowany system płac zarobkowych sprzyjają wykonaniu możliwie większej ilości robót o wysokiej jakości oraz podnoszeniu wydajności pracy. Płaca zarobkowa robotnikra – akordanta należna mu za wykonanie normy wyrobu dobrej jakości, nazywa się stawką obrachunkową. Osoby pracujące na warunkach ilości zużytego czasu są opłacane według tak zwanych stawek taryfowych. Skala ustalająca stosunek poziomów płacy zarobkowej zależnych od kwalifikacji robotników, nosi nazwę siatki taryfowej; do oznaczania tych stosunków służą współczynniki taryfowe. Continue reading „Normy wyrobu i normy czasu”

PODSTAWOWE WIADOMOSCI Z MECHANIKI CIECZY

PODSTAWOWE WIADOMOŚCI Z MECHANIKI CIECZY 1. Własności cieczy Ciecze rzeczywiste, występujące w przyrodzie i technice, charakteryzują się następującymi własnościami: ciężkością, ściśliwością, rozszerzalnością cieplną, lepkością, spójnością, rozpuszczalnością gazów oraz zdolnością do parowania i zamarzania. Gęstość wzgl. ciężar właściwy cieczy nie wywiera wpływu na wysokość podnoszenia pompy, lecz jedynie na moc potrzebną do jej napędu. 2. Continue reading „PODSTAWOWE WIADOMOSCI Z MECHANIKI CIECZY”

Wielkosc i sklad izbowy mieszkan

Wielkość i skład izbowy mieszkań . W załączonej tablicy porównano wielkości mieszkań poszczególnych kategorii według zaleceń przedłożonego projektu z projektem norm radzieckich z 1948. r. oraz z danymi radzieckiego wydawnictwa normatywnego, którym jest Krótki podręcznik architekta wydany w latach 1951 i 1952. Jak widać z tablicy, podręcznik z 1951 r. Continue reading „Wielkosc i sklad izbowy mieszkan”

Architektura 21szego wieku : Projekt Bumbogo / Guillaume Sardin

Dzięki uprzejmości Guillaume Sardin Africa buduje obecnie swoją miejską kulturę, w globalnym kontekście skupionych w klastrze miast, wyspiarskiej przestrzeni.
Urbanizm nie powinien być tylko liczbami.
Mimo że w chwili obecnej w Afryce brakuje infrastruktury, jej potrzeby nie zawsze mogą być określone ilościowo.
Urbanizm powinien odzwierciedlać kulturę, historię i tworzyć poczucie przynależności.
Projekt Guillaume Sardin Bumbogo w Kigali, Rwanda, który zdobył drugie miejsce w konkursie, będzie manifestem, pragmatyczną utopią. Continue reading „Architektura 21szego wieku : Projekt Bumbogo / Guillaume Sardin”

Architektura: Krótki przewodnik dla niedawno zatrudnionych stażystów

Krótki przewodnik po niedawno zatrudnionych stażach architektonicznych w Svehn-Björner-Rödskägg Design Collective: – Jeśli weźmiesz ostatnią filiżankę kawy, zrób nowy garnek i zwróć kartę z kluczem do Anneki.
Odprowadzi cię z budynku.
– Usuń buty przed wejściem do galerii kontemplacji.
NIE umieszczaj butów na ławie ze stali nierdzewnej na zewnątrz szklanych drzwi.
– Wszystkie szczegóły zostaną narysowane w pełnej skali, przy użyciu standardowych szwedzkich proporcji. Continue reading „Architektura: Krótki przewodnik dla niedawno zatrudnionych stażystów”

Nowoczesna architektura : Wtyczka kopalni: Dydaktyczna architektura podziemna

Brandon Mosley The Mine Plug, autorstwa niedawnego absolwenta Louisiana Tech, Brandona Mosleya, bada innowacyjną technikę zawłaszczania nieistniejącego już szybu kopalnianego w niegdyś kwitnącym mieście Picher w stanie Oklahoma.
Miasto, które osiągnęło szczyt w populacji liczącej prawie 20 000 ludzi w czasie boomu górniczego w latach 1900-tych, od tego czasu poniosło nieuniknione skutki takich ekologicznie destrukcyjnych działań.
Zaprojektowany jako superfundat w 1981 roku przez EPA, stan Oklahoma rozpoczął oferowanie wykupów dla rezydentów w 2005 roku.
Pozostałości po latach wydobycia ołowiu i cynku pozostawiły góry odpadów nazwane.
Czatem. Continue reading „Nowoczesna architektura : Wtyczka kopalni: Dydaktyczna architektura podziemna”

Budownictwo wczoraj i dzis : Nauka z Ricardo: nieopublikowana niedawna rozmowa z Ricardo i Victorem Legorreta Carlo Ezechieli

W pamięci Ricardo Legorreta (7 maja 1931 r.
– 30 grudnia 2011 r.), Carlo Ezechieli (doktorat, adiunkt w architekturze politechniki w Mediolanie, główny architekt CE-A) opowiedział nam swoją historię odkrywania pracy Ricardo Legorreta i jego niedawnego wywiadu z Ricardo i jego synem, Victorem Legorreta.
Pierwszy kontakt z dziełem Ricarda Legorreta nastąpił w 1998 roku.
Oczywiście znałem jego nazwisko, szczególnie z powodu krytycznego regionalizmu Kennetha Framptona.
pism, ale właściwie nie wiedziałem wiele o jego architekturze. Continue reading „Budownictwo wczoraj i dzis : Nauka z Ricardo: nieopublikowana niedawna rozmowa z Ricardo i Victorem Legorreta Carlo Ezechieli”

Architektura i nowoczesne budownictwo – Wimmer Medien Business Center i Urban Development / Atelier Thomas Pucher

MISS3 Wniosek dotyczący Wimmer Medien Business Centre i Urban Development w Linz, Austria, autorstwa Atelier Thomas Pucher, zdobył niedawno trzecią nagrodę w międzynarodowym konkursie zaproszonym.
Ich główną ideą jest stworzenie centralnej przestrzeni publicznej o łącznej powierzchni 33 600 m2, która odzyskuje mistyczne odczucia włoskich piazzasów, oferując elastyczność w organizacji najróżniejszych imprez i działań, takich jak jazda na łyżwach, jarmark bożonarodzeniowy czy kino plenerowe.
Plac ten jest także centralnym punktem życia towarzyskiego budynku, zapewniając przestrzeń na zewnątrz dla biur, znaczącą synergię w obszarze handlowym i poczucie życia miasta w mieszkaniach.
Więcej zdjęć i architektów.
opis po przerwie. Continue reading „Architektura i nowoczesne budownictwo – Wimmer Medien Business Center i Urban Development / Atelier Thomas Pucher”

Architektura i nowoczesne budownictwo – Historyczny Prudential Building Houston zniszczony w niedzielę

Niedzielne implozje oznaczały koniec historycznego punktu orientacyjnego w Houston.
Pierwotnie otwarty w 1952 roku przez Prudential Insurance Co., budynek reprezentował nową erę narodowej i międzynarodowej dominacji miasta Houston.
Pełniąc funkcję południowo-zachodniego biura regionalnego dla firmy ubezpieczeniowej do lat 70.
XX wieku, 20-piętrowy budynek był najwyższym budynkiem biurowym poza centrum Houston.
Czytaj dalej, aby uzyskać więcej informacji na temat historycznego budynku Prudential. Continue reading „Architektura i nowoczesne budownictwo – Historyczny Prudential Building Houston zniszczony w niedzielę”