Polaczenie rur wykonuje sie za pomoca gwintów

Połączenie rur wykonuje się za pomocą gwintów, zwykle Nr 1, które ułatwiają opuszczanie filtru do zarurowanej studni oraz jego uszczelnianie. Aby było można przeprowadzić. sprawnie wiercenia oraz wciskać rury, których kielichy mają średnicę o 2 -+- 3 mm większą niż rury, dolny koniec każdej kolumny rur jest odpowiednio rozwalcowany albo zaopatrzony w obsadzony na nim stalowy but . Do najpospolitszych narzędzi stosowanych przy wierceniach należy świder, zwany także łyżką . Świder łyżkowy ma kształt rury długości około 1 m, z szeroką szczeliną wzdłuż całej długości. Continue reading „Polaczenie rur wykonuje sie za pomoca gwintów”

Jest to budownictwo przeznaczone dla uprzywilejowanej czesci klasy robotniczej, którego rozmiary nie stoja w zadnym stosunku do calosci zapotrzebowania mieszkaniowego

Jest to budownictwo przeznaczone dla uprzywilejowanej części klasy robotniczej, którego rozmiary nie stoją w żadnym stosunku do całości zapotrzebowania mieszkaniowego. Zrozumiałe jest, że obok tego budownictwa rozwija się w całej rozciągłości zarówno budownictwo bieda domów, spekulacyjnych, czynszówek, jako też dostatnich lub luksusowych mieszkań dla klasy posiadającej. Wszystkie te rodzaje, które wielokrotnie swą ilością przekraczają rozmiary budownictwa interwencyjnego nie są oczywiście VI niczym skrępowane standardami budownictwa interwencyjnego. Nie może, więc być mowy 0 powszechności tych standardów ani nawet o tym, by one w jakikolwiek decydujący sposób kształtowały poziom mieszkaniowy w tych krajach. Omawiając te przepisy będziemy się, więc raczej interesowali ich metodą i konstrukcją pamiętając przy tym ciągle o ich raczej teoretycznym charakterze. Continue reading „Jest to budownictwo przeznaczone dla uprzywilejowanej czesci klasy robotniczej, którego rozmiary nie stoja w zadnym stosunku do calosci zapotrzebowania mieszkaniowego”

Architektura 21szego wieku : Biblioteka Narodowa i Uniwersytecka NUK II

Dzięki uprzejmości ZAPS Izba Architektury i planowania przestrzennego Słowenii (ZAPS) prowadzi obecnie konkurs na projekt publiczny, projektowy, otwarty, anonimowy, jednostopniowy, architektoniczny, służący do wyboru najbardziej odpowiedniego rozwiązania eksperckiego dla konstrukcji i elementów zewnętrznych aranżacja Biblioteki Narodowej i Uniwersyteckiej NUK II.
Budowa NUK II na miejscu nowego budynku musi realizować wspólny cel urbanistyki, ochrony dziedzictwa kulturowego i archeologii, a tym samym zapewnić współczesną miejską przestrzeń wysokiej jakości, odzwierciedlającą rozpoznawalne cechy lokalne i historyczne.
Projekt NUK II znajduje się w południowej części centrum Lublany, pomiędzy miejscowościami Slovenska, Zoisova i Emonska ulica oraz Rimska cesta.
Więcej informacji po przerwie.
Jako biblioteka, NUK rozwija swoją główną rolę w szybko zmieniającym się świecie informacji i reaguje na zwiększoną ilość informacji oraz na zmieniające się oczekiwania ludzi dotyczące dostępu do informacji. Continue reading „Architektura 21szego wieku : Biblioteka Narodowa i Uniwersytecka NUK II”