Prowadzenie robót i zastosowanie odpowiednich narzedzi

Prowadzenie robót i zastosowanie odpowiednich narzędzi Wykonywanie robót na dobrze przygotowanym stanowisku jest o wiele łatwiejsze i sprawniejsze niż na stanowisku organizowanym na prędce. Szybkość wykonywania robót zależy. tu od: a) zastosowania odpowiednich narzędzi, b) wzajemnego zgrania się członków zespołu, c) harmonijnej pracy wszystkich zespołów przy łańcuszkowym systemie organizacji robót. Zastosowanie odpowiednich narzędzi i sprzętu ma decydujące znaczenie dla wydajności pracy. Jeżeli np. Continue reading „Prowadzenie robót i zastosowanie odpowiednich narzedzi”

Rozrachunek miedzy czlonkami brygady

Rozrachunek między członkami brygady przeprowadza się w zależności od ilości dni przepracowanych przez każdego uczestnika i od grupy jego uposażenia . Obrachunek pracy maszyn. Aby uzyskać dane dotyczące faktycznej wydajności maszyny budowlanej, należy przeprowadzać obrachunek jej pracy w ciągu każdej zmiany. Obrachunek ten prowadzi operator, który też wypełnia raport z przebiegu pracy w ciągu zmiany. W raporcie tym odnotowuje się: wyrób w ciągu zmiany w jednostkach fizycznych (w metrach sześciennych zaprawy lub betonu, w tysiącach sztuk ,podniesionej cegły itd. Continue reading „Rozrachunek miedzy czlonkami brygady”

Podczas wiercenia obrotowego skaly kruszy sie przez skrawanie i scieranie narzedziami wprawianymi w ruch obrotowy

Podczas wiercenia obrotowego skały kruszy się przez skrawanie i ścieranie narzędziami wprawianymi w ruch obrotowy, np. za pomocą świdrów zawieszonych na żerdziach wiertniczych. Urobioną ziemię wydobywa się albo za pomocą łyżki lub czerpaka, albo wymywania wtłaczaną do otworu wodą bądź płuczką iłową. Wiercenie może być wykonywane ręcznie lub maszynowo. Wiercenie ręczne stosuje się do głębokości 150 m, przeciętnie do 100 m. Continue reading „Podczas wiercenia obrotowego skaly kruszy sie przez skrawanie i scieranie narzedziami wprawianymi w ruch obrotowy”

Znamienne jest to, ze w krajach kapitalistycznych przepisy o standardach nie zajmuja sie sprawa struktury mieszkaniowej

Znamienne jest to, że w krajach kapitalistycznych przepisy o standardach nie zajmują się sprawą struktury mieszkaniowej. Normują one przede wszystkim minimalne i maksymalne wymiary i wysokości poszczególnych pomieszczeń oraz ich funkcjonalne i komunikacyjne powiązania. Niektóre tylko przepisy normują wykazy niezbędnego umeblowania poszczególnych pomieszczeń, co ma poważny wpływ na właściwe rozwiązanie mieszkań. Większość przepisów normuje wielkość poszczególnych składników powierzchni mieszkalnej, podczas gdy powierzchnia pomocnicza jest normowana tylko pośrednio bądź w formie procentowego dodatku do powierzchni mieszkalnej, bądź też przez określenie rozmiarów niektórych elementów (szerokość korytarzy, kuchen itd. ). Continue reading „Znamienne jest to, ze w krajach kapitalistycznych przepisy o standardach nie zajmuja sie sprawa struktury mieszkaniowej”

Mieszkanie nietypowego budynku mieszkalnego 5:2T-D/12p Objasnienie

Mieszkanie nietypowego budynku mieszkalnego 5:2T-D/12p Objaśnienie. Mieszkanie jednostronne (jednotraktowe) kategorii HA. Prawidłowe zaludnienie – 3 osoby. Powierzchnia użytkowa pokrywa się z górną granicą normy wskutek znacznego przekroczenia zaleconej powierzchni pomocn. szczególnie w przedpokoju i kuchni. Continue reading „Mieszkanie nietypowego budynku mieszkalnego 5:2T-D/12p Objasnienie”

Architektura 21szego wieku : Biblioteka Narodowa i Uniwersytecka NUK II

Dzięki uprzejmości ZAPS Izba Architektury i planowania przestrzennego Słowenii (ZAPS) prowadzi obecnie konkurs na projekt publiczny, projektowy, otwarty, anonimowy, jednostopniowy, architektoniczny, służący do wyboru najbardziej odpowiedniego rozwiązania eksperckiego dla konstrukcji i elementów zewnętrznych aranżacja Biblioteki Narodowej i Uniwersyteckiej NUK II.
Budowa NUK II na miejscu nowego budynku musi realizować wspólny cel urbanistyki, ochrony dziedzictwa kulturowego i archeologii, a tym samym zapewnić współczesną miejską przestrzeń wysokiej jakości, odzwierciedlającą rozpoznawalne cechy lokalne i historyczne.
Projekt NUK II znajduje się w południowej części centrum Lublany, pomiędzy miejscowościami Slovenska, Zoisova i Emonska ulica oraz Rimska cesta.
Więcej informacji po przerwie.
Jako biblioteka, NUK rozwija swoją główną rolę w szybko zmieniającym się świecie informacji i reaguje na zwiększoną ilość informacji oraz na zmieniające się oczekiwania ludzi dotyczące dostępu do informacji. Continue reading „Architektura 21szego wieku : Biblioteka Narodowa i Uniwersytecka NUK II”

Budownictwo wczoraj i dzis : Forumtorget / White Architects

Dzięki uprzejmości White Architects White Architects został niedawno wybrany zwycięzcą konkursu na projekt Forumtorget w Uppsali w Szwecji.
Propozycja, ze stonowaną brukiem, ekspresyjną kanapą i obfitym płaskowyżem, jest potężna, merytoryczna i empatyczna.
Tutaj mieszkańcy Uppsali mają naturalne miejsce spotkań i otwartą przestrzeń oddechową w obrębie zabudowanej dzielnicy biznesowej.
Więcej zdjęć i architektów.
opis po przerwie. Continue reading „Budownictwo wczoraj i dzis : Forumtorget / White Architects”

Architektura i nowoczesne budownictwo – Historyczny Prudential Building Houston zniszczony w niedzielę

Niedzielne implozje oznaczały koniec historycznego punktu orientacyjnego w Houston.
Pierwotnie otwarty w 1952 roku przez Prudential Insurance Co., budynek reprezentował nową erę narodowej i międzynarodowej dominacji miasta Houston.
Pełniąc funkcję południowo-zachodniego biura regionalnego dla firmy ubezpieczeniowej do lat 70.
XX wieku, 20-piętrowy budynek był najwyższym budynkiem biurowym poza centrum Houston.
Czytaj dalej, aby uzyskać więcej informacji na temat historycznego budynku Prudential. Continue reading „Architektura i nowoczesne budownictwo – Historyczny Prudential Building Houston zniszczony w niedzielę”