Lateks ten stabilizuje sie przy uzyciu soli potasowych kwasów zywicznych

Zwykły lateks GR-S otrzymany przy użyciu 75 części wagowych butadienu oraz 25 części styrenu nie ma zadowalających własności. Z tego powodu przystąpiono ostatnio do produkcji lateksu GR-S przy użyciu 50 części wagowych butadienu oraz 50 części styrenu. Lateks ten stabilizuje się przy użyciu soli potasowych kwasów żywicznych. Pod wielu względami ten typ lateksu podobny jest do naturalnego. Można go zatężać przez zbieranie lub przez odparowanie. Continue reading „Lateks ten stabilizuje sie przy uzyciu soli potasowych kwasów zywicznych”

Wielkosc modulu okresla nam zachowanie sie materialu przy stosunkowo niewielkim wydluzeniu

W celu dokładniejszego poznania technologii kauczuku naturalnego czytelnik powinien zwrócić się do książek specjalnie poświęconych temu zagadnieniu . Zależność wydłużenia od obciążenia dla 1 cm- przekroju materiału, aby uzyskać kauczuku naturalnego i GR-S. 300o wydłużenia. Moduł nie jest miarą wytrzymałości materiału, lecz jego sztywności. Wysoki moduł wskazuje na to, że materiał jest bardzo sztywny,trudno poddający się rozciąganiu. Continue reading „Wielkosc modulu okresla nam zachowanie sie materialu przy stosunkowo niewielkim wydluzeniu”

PODSTAWOWE WIADOMOSCI Z MECHANIKI CIECZY

PODSTAWOWE WIADOMOŚCI Z MECHANIKI CIECZY 1. Własności cieczy Ciecze rzeczywiste, występujące w przyrodzie i technice, charakteryzują się następującymi własnościami: ciężkością, ściśliwością, rozszerzalnością cieplną, lepkością, spójnością, rozpuszczalnością gazów oraz zdolnością do parowania i zamarzania. Gęstość wzgl. ciężar właściwy cieczy nie wywiera wpływu na wysokość podnoszenia pompy, lecz jedynie na moc potrzebną do jej napędu. 2. Continue reading „PODSTAWOWE WIADOMOSCI Z MECHANIKI CIECZY”

Zawiesistosc

Zawiesistość Zawiesistość czyli lepkość kinematyczną cieczy v, wyrażamy najczęściej w centistokeach 1 -centistoke = 1 cSt = 0,01 stoke 1 stoke = 1 St = 1 cm2/sek W technicznym układzie jednostek miar współczynnik zawiesistości wyrażamy w m2/sek 1 m//sek = 104 St = 106 cSt W praktyce stosuje się najczęściej metody, umożliwiające wyznaczenie stosunku zawiesistości v c cieczy badanej od zawiesistości v n cieczy normalnej (np. wody destylowanej) na podstawie pomiaru czasu wypływu te cieczy badanej i czasu wypływu t; cieczy normalnej v = 0073 E – 0,0631 St Lepkość dynamiczna cieczy zależy od temperatury i ciśnienia, natomiast lepkość dynamiczna gazów jest niezależna od ciśnienia. Do pomiaru zawiesistości względnej służą Lepkościomierze (wiskozymetry) wypływowe EngLera, SayboLta, Redwooda i Barbeua. Zależność między współczynnikiem zawiesistości v, wyrażonym w cSt, a zawiesistością względną wyrażoną w stopniach Englera:, wyraża formuła doświadczalna Przy badaniach modelowych pomp za pomocą sprężonego powietrza współczynnik zawiesistości powietrza obliczamy, dzieląc wartość współczynnika lepkości dynamicznej przez jego gęstość przy- danej temperaturze i ciśnieniu. 1. Continue reading „Zawiesistosc”

Radzieckie przepisy i porównanie z nimi projektu instrukcji Polskiej Zasady ogólne Radzieckie budownictwo mieszkaniowe przeszlo ostatnio powazna ewolucje w kierunku rezygnacji z budowy mieszkan wielkich

Radzieckie przepisy i porównanie z nimi projektu instrukcji Polskiej Zasady ogólne Radzieckie budownictwo mieszkaniowe przeszło ostatnio poważną ewolucję w kierunku rezygnacji z budowy mieszkań wielkich, dostosowanych do wymagań perspektywicznych, zamieszkiwanych czasowo przez 2 lub więcej rodzin. W wyniku dyskusji prowadzonej od kilku lat, a zakończonej projektem Norm projektowania budynków mieszkalnych wydanym przez Komitet do Spraw Architektury przy – Radzie Ministrów ZSRR z roku 1948 zwyciężył pogląd o słuszności budowy mieszkań mniejszych i zamieszkiwanych wyłącznie przez jedną rodzinę. Jako przykład tego przełomu cytowane są w źródłach radzieckich domy mieszkalne w Moskwie z lat 1939-1940 (przy ul. Kałużyskiej) o mieszkaniach wielkich (tylko w 10% tych mieszkań zakwaterowano oddzielne rodziny) oraz domy przy ul. Pieszczanej realizowane od 1949 r. Continue reading „Radzieckie przepisy i porównanie z nimi projektu instrukcji Polskiej Zasady ogólne Radzieckie budownictwo mieszkaniowe przeszlo ostatnio powazna ewolucje w kierunku rezygnacji z budowy mieszkan wielkich”

Mieszkanie nietypowego budynku mieszkalnego 52T-D/12p Objasnienie

Mieszkanie nietypowego budynku mieszkalnego 52T-D/12p Objaśnienie. Mieszkanie kategorii III jednostronne. Jest to najmniejszy typ mieszkania, który może być projektowany również jako dwustronny. Prawidłowe zaludnienie – 4 osoby. Uwagi, co do podziału powierzchni analogiczne – jak w przykładach poprzednich. Continue reading „Mieszkanie nietypowego budynku mieszkalnego 52T-D/12p Objasnienie”

Kącik architekta – Aktualizacja: The Shard / Renzo Piano

Odkrywaliśmy Odłamek Renzo Piano dla Londynu podczas całego procesu projektowania i budowy.
Szczyt, który ma stać się najwyższym budynkiem w Europie, zrobi niezwykłe wrażenie na londyńskiej panoramie, przyćmiewając większość metropolii, gdy wieża o wysokości 1000 stóp + wieje ku niebu.
Wieża została zbudowana w czasach ekonomicznej niepewności i chociaż jej wysokość nawiązywała do pewności siebie i poczucia władzy, gdy się kształtuje, wielu kwestionuje motywy projektu i jego przyszłe implikacje dla miasta.
Więcej o Shardzie po przerwie.
Na początek projekt został skonceptualizowany i zatwierdzony pod klientem Sellarem, handlowcem z Carnaby Street. Continue reading „Kącik architekta – Aktualizacja: The Shard / Renzo Piano”

Architektura 21szego wieku : Transit Oriented City Dongtan Central Business Master Plan / Ojanen Chiou Architects + Grupa SWA

Dzięki uprzejmości Ojanen_Chiou Architects + grupa SWA Zaprojektowany przez SWA Group z Ojanen Chiou Architects LLP, centralny plan biznesowy Dongtan o powierzchni 157 hektarów znajduje się w sercu Dongtan City: nowego centrum miejskiego położonego zaledwie 30 km na południe od Seulu w Korei Południowej.
Strefa rozwoju znajduje się na dawnej równinie rolniczej, która została przejęta przez różne zastosowania przemysłowe.
Ograniczona przez rzekę na zachód i górzysty teren na wschodzie, ta strefa jest przecięta przez główny korytarz transportowy łączący Seul z południowymi częściami kraju.
U podstaw rozwoju znajduje się centrum tranzytowe, które będzie obsługiwać szybkie i metropolitalne stacje kolejowe łączące się z dwumodalnym (autobus + tramwaj) systemem tranzytowym, oraz dalekobieżne i miejskie autobusy, ustanawiające Dongtan City jako główny regionalny tranzyt centrum.
Więcej zdjęć i architektów. Continue reading „Architektura 21szego wieku : Transit Oriented City Dongtan Central Business Master Plan / Ojanen Chiou Architects + Grupa SWA”