Stosowanie pluczki ilowej

Stosowanie płuczki iłowej, tj. przetłaczania iłu (gliny) rozrobionego w wodzie, powstrzymuje obsypywanie się ścian otworu w zwięzłych gruntach, co umożliwia głębsze osadzenie rur o większych średnicach, a więc otwór można wywiercić posługując się mniejszą liczbą pomocniczych kolumn rurowych. Wiercenie płuczkowe wymaga większego zużycia siły ludzkiej lub energii mechanicznej niż wiercenie suche; drugą ujemną cechą wiercenia płuczkowego jest możliwość osunięcia się gruntu i zaklinowania narzędzi wiertniczych podczas wiercenia w luźnych pokładach oraz w czasie przerwy w robocie; ponadto pobieranie próbek gruntu jest bardziej utrudnione. f. Rury, narzędzia i sprzęt wiertniczy Charakterystyka techniczna rur wiertniczych o średnicach od 3 (76 mm) do 22 (559 mm) podana jest w normie PN-53jB-04700 oraz normie rur stalowych bez szwu. [podobne: wylewka betonowa cena, ile kosztuje gruszka betonu, grunty niespoiste ]

Powiązane tematy z artykułem: grunty niespoiste ile kosztuje gruszka betonu wylewka betonowa cena