stosowane sa filtry innych konstrukcji

Również stosowane są filtry innych konstrukcji i z innych materiałów ustalonych normą PN-53/B-04700. W pewnych przypadkach studnie wiercone wykonywane są bez filtrów i wówczas są lepsze, gdyż nie ma obawy zarastania filtru, a więc zmniejszania się wydajności studni. Dzieje się to wówczas, gdy woda wypływa ze szczelin skał, lub tam, gdzie bezpośrednio nad warstwą piasku wodonośnego znajdują się warstwy nieprzepuszczalne, np. twardego marglu, węgla brunatnego itp. W tych przypadkach spód rury studziennej powinien być zagłębiony poniżej stropu, tj. granicy między warstwą twardą a wodonośną, gdyż wówczas po wypłukaniu piasku pod otworem studziennym tworzy się zbiornik wody, a dalsza warstwa piasku stanowi naturalny filtr. [podobne: protokół z próby szczelności instalacji gazowej, program do projektowania kostki brukowej, wędzenie szynek ]

Powiązane tematy z artykułem: program do projektowania kostki brukowej protokół z próby szczelności instalacji gazowej wędzenie szynek