Robotnik powinien umiec wykonac wszystkie roboty

Do ustalenia grupy zaszeregowania robotnika nie wystarcza umiejętność wykonywania przez niego tylko tych robót, którym odpowiada dana grupa. Robotnik powinien umieć wykonać wszystkie roboty, które należą do danej grupy; zapewnić jakość produkcji odpowiadającą warunkom technicznym; wykonywać obowiązujące normy wyrobu. Prócz, tego robotnik powinien orientować się w rysunkach stosowanych bezpośrednio w toku robót jego grupy; znać przepisy techniki bezpieczeństwa i zastosowanie środków przeciwpożarowych; umieć posługiwać się odpowiednimi narzędziami i mechanizmami oraz obsługiwać je: potrafić zorganizować swoje miejsce pracy, ostrzyć narzędzia ręczne stosowane przy wykonaniu robót i orientować się w jakości i asortymencie materiałów z półwyrobów. [podobne: zjawisko histerezy, zadaszenia tarasów, wełna mineralna czy styropian ]

Powiązane tematy z artykułem: wełna mineralna czy styropian zadaszenia tarasów zjawisko histerezy