Przedmiotem powaznej dyskusji powinno byc równiez zagadnienie glebszego zróznicowania standardu wyposazenia w zaleznosci od charakteru osiedla lub miejscowosci


Przedmiotem poważnej dyskusji powinno być również zagadnienie głębszego zróżnicowania standardu wyposażenia w zależności od charakteru osiedla lub miejscowości. Być może, że obecnie przyjęta w budownictwie ZOR-owskim zasada dosyć jednolitego wyposażenia mieszkań tez względu na to, czy znajdują się one w mieście wojewódzkim, czy też w małej prowincjonalnej osadzie przyfabrycznej, musi być zakwestionowana głównie z punktu widzenia możliwości należytego konserwowania i eksploatowania wrażliwych instalacji poza obrębem większych miast. Na odwrót znów można by postawić postulat, aby właśnie pracownicy przemysłu zamieszkujący poza obrębem miast i pozbawieni udogodnień życia miejskiego co najmniej w swoim mieszkaniu korzystali z pełni udogodnień współczesnej techniki mieszkaniowej. Z zagadnieniem eksploatacji łączy się w pewnym stopniu również trzecie główne niedociągnięcie w obecnym sformułowaniu przepisów standartowych, a mianow icie brak wytycznych w zakresie urządzeń gospodarczych i uzupełniających przewidywanych poza kubaturą budynku mieszkalnego, Chodzi tutaj o dziedzińce przydomowe, podwórza gospodarcze, działki użytkowe i dekoracyjne, drogi i pojazdy gospodarcze, pralnie zbiorowe, urządzenia do usuwania śmieci itd. [przypisy: donepezil, kotwy do drzwi, pompy lakiernicze ]

Powiązane tematy z artykułem: donepezil kotwy do drzwi pompy lakiernicze