Praca akordowa moze byc indywidualna lub zespolowa

Praca akordowa może być indywidualna lub zespołowa. Zgodnie z § 70 powołanego Układu Zbiorowego – Opisy pracy oraz odpowiadające im normy pracy, zaszeregowania robót oraz ceny jednostkowe podane są w obowiązującym Katalogu Norm i Gen Jednostkowych, uzgodnionym z Zarządem Głównym Związku. W przypadku wykonywania robót, które różnią się zasadniczo swym charakterem, procesem technologicznym i warunkami technicznymi od robót w Katalogu Norm i Cen Jednostkowych, ustala się nową normę. Sposób opracowywania nowych norm, tryb ich zatwierdzania oraz zasady dokonywania rewizji norm istniejących regulują przepisy wydane przez władze nadrzędne budownictwa . Przy płacy, akordowej zwykłej robotnik otrzymuje zapłatę według ustalonej z góry wyceny, niezależnie od wskaźnika wykonania norm. W tym przypadku zarobek oblicza się mnożąc ilość jednostek wykonanej produkcji przez wycenę za jednostkę wyrobu. [podobne: wełna mineralna czy styropian, produkt wulkanizacji kauczuku, projekty kostki brukowej program ]

Powiązane tematy z artykułem: produkt wulkanizacji kauczuku projekty kostki brukowej program wełna mineralna czy styropian