Podane przy kategoriach wielkosci mieszkan rozwiazania izbowe mialy jedynie charakter niewiazacych przykladów

Podane przy kategoriach wielkości mieszkań rozwiązania izbowe miały jedynie charakter niewiążących przykładów. Wreszcie instrukcja w ogóle nie zajmowała się zagadnieniem prawidłowego zaludnienia mieszkań, wychodząc jedynie z założenia, że najliczniej występującym typem są rodziny o składzie 3 do 5 osób. Nieliczne przepisy odnoszące się do wyposażenia mieszkań miały charakter prawie wyłącznie ograniczający, co okazało się niezbędne w celu przeciwdziałania występującym w owym okresie tendencjom do bezkrytycznego przejmowania niektórych nawyków luksusowego budownictwa burżuazyjnego. Oceniając obecnie zarówno samą instrukcję, jak też wyniki osiągnięte w praktyce budownictwa mieszkaniowego prowadzonego na jej podstawie trzeba pamiętać, w jakich warunkach instrukcja została wprowadzona w życie. Nie istniały wówczas jeszcze państwowa biura projektowe zapewniające dyscyplinę w projektowaniu, a inwestorami budownictwa mieszkaniowego był y wszystkie instytucje i zakłady pracy, które zdołały uzyskać-kredyty budowlane na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych swoich pracowników. Nic więc dziwnego, że wobec braku inwestora prowadzącego jednolitą politykę budowlano mieszkaniową występowały najrozmaitsze tendencje, począwszy od skrajnego ograniczania wielkości i jakości mieszkań do poziomu niższego od minimalnych potrzeb aż do budownictwa szafującego niefrasobliwie środkami państwowymi. [podobne: grunty niespoiste, program do projektowania kostki brukowej, wełna mineralna czy styropian ]

Powiązane tematy z artykułem: grunty niespoiste program do projektowania kostki brukowej wełna mineralna czy styropian