Mieszkanie nietypowego budynku mieszkalnego 5:2T-D/12p Objasnienie

Mieszkanie nietypowego budynku mieszkalnego 5:2T-D/12p Objaśnienie. Mieszkanie jednostronne (jednotraktowe) kategorii HA. Prawidłowe zaludnienie – 3 osoby. Powierzchnia użytkowa pokrywa się z górną granicą normy wskutek znacznego przekroczenia zaleconej powierzchni pomocn. szczególnie w przedpokoju i kuchni. Zbędne przy małym mieszkaniu rozdzielenie przedpokoju na sień i hall nadmierna wielkość kuchni wymagają rewizji. Układ funkcjonalny mieszkania może ulec poprawie, jak to wyniku ze studium wg metody Kleina. Uzyskuje się wówczas jednocześnie poprawę wskaźników techniczno-ekonomicznych. 5. 1. 3. Przykład analizy funkcjonalności mieszkania za pomocą metody A. Kleinal Objaśnienie. Analiza wskaźnikowa rzutu zwróciła uwagę na nadmierne powierzchnie niemieszkalne i zły wskaźnik kl. W celu zbadania źródeł tego stanu przeprowadzono graficzną analizę funkcjonalności badając przebieg dróg użytkowania oraz istnienie funkcjonalnie martwych powierzchni. W wyniku analizy proponuje się alternatywne rozwiązanie, w którym drogi gospodarcze są znacznie skrócone, martwe przestrzenie zlikwidowane, a wskaźniki mieszczą się w dozwolonych granicach. Również ogólna powierzchnia użytkowa uległa obniżce. 5. 1. 4. Mieszkanie nietypowego budynku mieszkalnego 52T-D/20p 1. Cechy ogólne 1. 1. ,52T-P/20p 1. 2. P + P + k 1. 3. ogrzewanie piecowe 1. 4. 2,75, m 1. 5. 8,60 m Objaśnienie. Mieszkanie jednotraktowe (jednostronne) kategorii II B. Prawidłowe zaludnienie – 3 osoby. Podobnie jak w poprzednich przykładach prawie pełne wykorzystanie górnej granicy powierzchni użytkowej przy niekorzystnym wskaźniku wskazującym na nadmierne rozbudowaną powierzchnię pomocniczą. Porównanie mieszkania kategorii II fi z kategorią II A wskazuje na właściwe wykorzystanie tego samego metrażu powierzchni użytkowej w kategorii II B. Przez rozdzielenie powierzchni mieszkalnej na 2 pokoje uzyskuje się możność uniknięcia spania 3-osób w je dnym pokoju względnie sypiania 1 osoby w kuchni. [patrz też: olx bełchatów, wędzenie szynek, olx lubaczów ]

Powiązane tematy z artykułem: olx bełchatów olx lubaczów wędzenie szynek