Instalacja przydomowej oczyszczalni musi być zgodna z przepisami

Polskie prawo zakłada, że wszelkie prace związane z modernizacją systemu kanalizacyjnego w gospodarstwach domowych, zaliczane są do prac budowlanych i z tego względu muszą być zgłaszane w wyznaczonych do tego jednostkach. Brak zastosowania się, może skutkować nałożeniem grzywny. Przydomowa oczyszczalnia ścieków to dość solidna ingerencja w środowisko naturalne oraz cały system wodno-kanalizacyjny. Zaliczana jest do prac budowlanych, a zatem istnieją paragrafy mówiące o tym, w którym miejscu powinna zostać umieszczona. Pierwszą z nich, jest fakt, że wszystkie elementy studni, w tym najbardziej wysunięty nazywany drenażem rozsączającym, muszą zostać zlokalizowane 3 m od każdej granicy działki. Dodatkowym obostrzeniem, jakie nakładane jest na to urządzenie, jest konieczność odsunięcia go o odległość 30 metrów od studni wodociągowej. Jest to całkiem rozsądne, biorąc pod uwagę pochodzenie oczyszczonej wody wylewanej do ziemi obok urządzenia. Raczej nikt nie chciałby, aby popłynęła ona z powrotem z kranu w naszym bądź sąsiednim gospodarstwie domowym.

Powiązane tematy z artykułem: Przydomowa oczyszczalnia ścieków