Duze znaczenie techniczne posiada zjawisko histerezy

Jedną z najczęściej stosowanych metod pomiaru sprężystości jest oznaczenie wysokości, na jaką zostaje odbita stalowa kulka lub wahadło po uderzeniu w próbkę materiału. Wysokość odbicia, wyrażona w procentach w stosunku do wysokości, z jaką wahadło uderzyło w próbkę, jest miarą sprężystości . Duże znaczenie techniczne posiada zjawisko histerezy. Histerezą lub stratami spowodowanymi przez histerezę określamy ilość energii mechanicznej, która podczas sprężania i rozprężania ulega zamianie w energię cieplną. Kauczuk posiada mniejszą histerezę niż jakikolwiek inny materiał syntetyczny. Niewielka histereza ma szczególnie duże znaczenie wtedy, gdy kolejno następują po sobie bardzo szybko sprężanie i rozprężanie materiału, jak np. w oponach. Wytwarzanie się dużych ilości ciepła może spowodować przegrzanie opony. Z drugiej jednak strony znaczna histereza jest pożądana wtedy, gdy zadaniem materiału jest tłumienie drgań. [hasła pokrewne: pompy lakiernicze , wieszaki ubraniowe , drzwi szklane przesuwne ]

Powiązane tematy z artykułem: drzwi szklane przesuwne pompy lakiernicze wieszaki ubraniowe