Do szeregu lateksów syntetycznych znalazly zastosowanie takie same metody technologiczne

Do szeregu lateksów syntetycznych znalazły zastosowanie takie same metody technologiczne związane z przerobem lateksu, jakie są stosowane do lateksu naturalnego; dotyczy to: sporządzania wyrobów formowych, piankowych, formowania przez . wytłaczanie, pokrywanie materiałów warstwą kauczuku przez natryskiwanie, powlekanie, maczanie, elektroosadzanie, impregnowanie i żelowanie. Możliwości zastosowania do lateksów syntetycznych metod stosowanych do przeróbki lateksu naturalnego zależą od ich zdolności tworzenia ciągliwych, spoistych i elastycznych żelów oraz błon. Chemiczne i fizyczne własności błon utworzonych z lateksów syntetycznych są w przybliżeniu identyczne z własnościami błon otrzymanych przez walcowanie czystej mieszanki bez napełniacza sporządzanej z tego samego polimeru. Barwniki aktywne powodujące zwiększenie wytrzymałości błon otrzymywanych z lateksu Hevei nie nadają się do lateksów syntetycznych z wyjątkiem specjalnych wypadków. Biorąc pod uwagę niezmiernie krótki okres czasu, w którym skoncentrowano uwagę na produkcję lateksów syntetycznych, należy stwierdzić, że postęp w tej dziedzinie jest ogromny. Dalsze badania bez wątpienia pozwolą wyprodukować lateks syntetyczny równy, a nawet przewyższający pod względem jakości istniejące odmiany lateksu naturalnego. [przypisy: taśma bentonitowa , ile kosztuje gruszka betonu , produkt wulkanizacji kauczuku ]

Powiązane tematy z artykułem: ile kosztuje gruszka betonu produkt wulkanizacji kauczuku taśma bentonitowa