Eksploatacja i zabiegi konserwacyjne nie są drogie

Największym kosztem, który niewątpliwie zwróci się po kilku latach eksploatacji, jest ten związany z kupnem i instalacją. Przydomowa oczyszczalnia ścieków została zaprojektowana w taki sposób, że jej codzienna eksploatacja i konserwacja jest stosunkowo łatwa, a co za tym idzie niedroga. Wystarczy raz w miesiącu uzupełnić zużywające się środki chemiczne w urządzeniu. Raz na trzy miesiące, czołowi producenci nakazują wymiany wszystkich filtrów, które same w sobie cenowo porównywalne są z filtrami samochodowymi. Jedyna niedogodność jaka się tutaj pojawia, to fakt, że wymiana musi zostać przeprowadzona przez pracownika posiadającego uprawnienia do zrobienia wpisu w książce serwisowej, wydawanej i koniecznej do kontroli. Continue reading „Eksploatacja i zabiegi konserwacyjne nie są drogie”

Instalacja przydomowej oczyszczalni musi być zgodna z przepisami

Polskie prawo zakłada, że wszelkie prace związane z modernizacją systemu kanalizacyjnego w gospodarstwach domowych, zaliczane są do prac budowlanych i z tego względu muszą być zgłaszane w wyznaczonych do tego jednostkach. Brak zastosowania się, może skutkować nałożeniem grzywny. Przydomowa oczyszczalnia ścieków to dość solidna ingerencja w środowisko naturalne oraz cały system wodno-kanalizacyjny. Zaliczana jest do prac budowlanych, a zatem istnieją paragrafy mówiące o tym, w którym miejscu powinna zostać umieszczona. Pierwszą z nich, jest fakt, że wszystkie elementy studni, w tym najbardziej wysunięty nazywany drenażem rozsączającym, muszą zostać zlokalizowane 3 m od każdej granicy działki. Continue reading „Instalacja przydomowej oczyszczalni musi być zgodna z przepisami”

Do szeregu lateksów syntetycznych znalazly zastosowanie takie same metody technologiczne

Do szeregu lateksów syntetycznych znalazły zastosowanie takie same metody technologiczne związane z przerobem lateksu, jakie są stosowane do lateksu naturalnego; dotyczy to: sporządzania wyrobów formowych, piankowych, formowania przez . wytłaczanie, pokrywanie materiałów warstwą kauczuku przez natryskiwanie, powlekanie, maczanie, elektroosadzanie, impregnowanie i żelowanie. Możliwości zastosowania do lateksów syntetycznych metod stosowanych do przeróbki lateksu naturalnego zależą od ich zdolności tworzenia ciągliwych, spoistych i elastycznych żelów oraz błon. Chemiczne i fizyczne własności błon utworzonych z lateksów syntetycznych są w przybliżeniu identyczne z własnościami błon otrzymanych przez walcowanie czystej mieszanki bez napełniacza sporządzanej z tego samego polimeru. Barwniki aktywne powodujące zwiększenie wytrzymałości błon otrzymywanych z lateksu Hevei nie nadają się do lateksów syntetycznych z wyjątkiem specjalnych wypadków. Continue reading „Do szeregu lateksów syntetycznych znalazly zastosowanie takie same metody technologiczne”

Lateksy syntetyczne produkowane az do ostatnich czasów

Teoretycznie biorąc, lateks syntetyczny powinien się lepiej nadawać do impręgnacji włókien niż lateks naturalny, gdyż cząstki jego posiadają mniejsze wymiary i wskutek tego mogą łatwiej przenikać w głąb materiału. Lateksy syntetyczne produkowane aż do ostatnich czasów zawierały d 25 do 50% suchej substancji. Lateksy o wyższym stężeniu otrzymywano przeważnie przez odparowanie lub przez zbieranie w obecności środków ułatwiających rozwarstwianie, jak np. alginianu amonu i innych. Przez zbieranie można otrzymać lateksy o zawartości do 60% substancji stałej; przez odparowanie można otrzymać lateksy jeszcze bardziej stężone. Continue reading „Lateksy syntetyczne produkowane az do ostatnich czasów”